IPM Essen 2023 - foto Jan Vancayzeele

Promotieacties in 2024

8 februari 2024

Vooraan in dit nummer staan al beelden van de tulpenactie, die VLAM onlangs organiseerde in Antwerpen om het voorjaar in te zetten. Wat staat er nog op het programma in 2024 ter promotie van bloemen, planten en tuinaanleg?

In de brochure die een overzicht brengt van het volledige jaarprogramma van VLAM, lezen we dat het uitgangspunt van de acties is om zowel nieuwe kopers aan te trekken als bestaande kopers te motiveren om frequenter bloemen en planten aan te schaffen. Binnen de subsector tuinaanleg wordt actief gewerkt aan het nog verder verbeteren van het imago van tuinaannemers bij de Vlaamse consumenten. Het totaalbudget voor promotie bedraagt 4,23 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen afkomstig is van de promotiebijdragen die de sector bijeenbrengt.

Acties binnenland

VLAM zet de bewustmakingscampagne rond ‘Groen van bij ons’ verder, waarvan de website groenvanbijons.be dé informatiebron blijft voor iedereen met vragen over bloemen en planten. Daarnaast blijven Instagram en Facebook belangrijke sociale-mediakanalen. Een ambassadeursprogramma met een achttal influencers die content creëren, moet de betrokkenheid op deze kanalen verhogen.

De binnenlandse communicatie ter bevordering van bloemen en planten blijft consequent ondertekend met ‘Groen van bij ons’. In 2024 wordt de campagne ‘Word ook een gever’ verdergezet. Met deze campagne wil VLAM aantonen dat zowel het geven als het krijgen van bloemen mensen gelukkig maakt.

Op 20 januari gaf de Pluktuin in Antwerpen opnieuw de aftrap hiervoor. Het hoofddoel van deze actie is om consumenten te motiveren om de lente in huis te halen met prachtige voorjaarsbloeiers en snijbloemen.

Daar is de lente, daar zijn de ... | AVBS

Een soortgelijk evenement voor de boomkwekerij is de Nationale Boomplantdag, die plaatsvindt op de tweede zaterdag van november.

De blog op gentseazalea.be wordt verder uitgebreid met inspirerende artikels.

Het Plantjesweekend van ‘Kom op tegen kanker’ blijft een belangrijk communicatiemoment. De sector wordt betrokken bij de campagnes via vakpersberichten en digitale mailings. Als ondersteuning ontvangen verkooppunten gratis posters om de bloemenfeestdagen in de schijnwerpers te zetten.

Het tuinaannemereffect

De campagne ‘Het Tuinaannemereffect’ wordt vervolgd en toont de impact van de tuinaannemer op tuineigenaars. In 2024 ligt de focus op uitdagingen op het vlak van biodiversiteit en klimaatverandering. De website tuinaannemer.be is het centrale knooppunt voor alle initiatieven. Via de handige zoekfunctie kunnen consumenten een tuinaannemer in hun buurt vinden. Om het aantal bezoekers van de website te verhogen maakt VLAM gebruik van online advertenties en zoekmachineoptimalisatie.

 

Tuinaanleg VLAM - Van droom tot tuin - foto VLAM

In 2024 is 'Van Droom tot Tuin' al aan zijn vierde seizoen toe.

In 2024 gaat de tv-campagne verder met het vierde seizoen van ‘Van Droom tot Tuin’. Om beleving te creëren rond de diensten van de tuinaannemer zal de tuinaanlegsector aanwezig zijn op Green Expo.

Met de slogan ‘Openbaar groen, samen maken we er werk van’ bundelen tuinaannemers en boomkwekers hun krachten in een gezamenlijke campagne, gericht op openbare besturen.

Op de website openbaargroen.be vinden deze besturen een overzicht van tuinaannemers en boomkwekers die beschikbaar zijn voor openbare projecten.

Daarnaast zal de tuinaanlegsector actief blijven bijdragen aan de wedstrijden ‘Openbaar Groen Awards’ en ‘Entente Florale’. Binnen de ‘Openbaar Groen Awards’ wordt ook een speciale prijs toegekend aan het meest indrukwekkende openbaargroenproject dat in samenwerking met een tuinaannemer tot stand kwam.

Woonzorgcentrum opent dementievriendelijke tuin | AVBS

Buitenlandpromotie

Omdat een groot deel van de Vlaamse sierteeltproducten bestemd is voor internationale markten hecht de productiesector veel belang aan exportpromotie. Acties op de kernmarkten Frankrijk en Duitsland worden aangevuld met strategische acties in landen waar kansen liggen voor de Vlaamse sierteeltsector.

VLAM was eerder deze maand opnieuw op IPM Essen. Een Vlaamse avond op de eerste beursdag zette de Vlaamse deelname extra in de kijker. Daarnaast wordt nog een tweede beursdeelname onderzocht. De fruitboomkwekers kunnen rekenen op een plaats op de VLAM- stand tijdens Fruit Logistica Berlijn en Fruit Attraction Madrid.

De actie ‘Floriestoires’ waarbij Franse studenten op hun campus kennis kunnen maken met Vlaamse planten, wordt voortgezet. Met deze actie wil VLAM groothandelaars in Frankrijk overtuigen samen te werken met Vlaamse exporteurs en telers.

Vlam - floristories - Lille - foto MIet Poppe

Eind maart kregen 2.000 studenten van de Katholieke Universiteit van Lille dankzij 'Floriestoires' een plantje mee voor op hun kot. 

VLAM promoot de website flandersplants.com via advertenties op diverse websites en sociale media en er verschijnen ook advertenties in vakbladen. Daarnaast organiseert VLAM opnieuw een internationale persreis voor vak-journalisten. Het doel is om redactionele aandacht te genereren voor de Vlaamse bedrijven.

In 2024 worden opnieuw twee handelsmissies voorzien, deze keer naar Hongarije en Italië. Door middel van bedrijfsbezoeken komen Vlaamse bedrijven in contact met potentiële handelspartners.
VLAM benadrukt het concept ‘We grow your way’ om te tonen dat Vlaamse sierteeltbedrijven flexibele handelspartners zijn die actief meedenken met hun klanten.