Menu

Sierteelt overlegt met minister Brouns op Floriade

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns maakte van zijn bezoek aan het Belgisch paviljoen op de Floriade gebruik om in gesprek te treden met vertegenwoordigers van de verzamelde sierteeltketen. De sector deelde haar bekommernissen met de minister. De minister nam uitgebreid te tijd en stelde zijn ambassadeursrol te willen opnemen.

VLAM

Floriade is een tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling die één keer per tien jaar in Nederland plaatsvindt. Deze editie vindt nog tot 9 oktober plaats in Almere. Minister Brouns kreeg bij aankomst via een ritje met de kabelbaan een overzicht van de tentoonstelling. 32 landen hebben een eigen paviljoen op de expo, waarin ze hun kunnen etaleren en hun interpretatie geven aan het centrale thema van de beurs ‘Growing Green Cities.’ Veel aandacht voor duurzame materialen zoals hout op de standen, en uiteraard een breed gamma aan alle mogelijke soorten groen. Een arboretum vormt de groenstructuur van de Expo, waarbij de planten op alfabetische volgorde zijn gerangschikt over het terrein. De bomen zijn met zorg uitgekozen omdat ze bijvoorbeeld de luchtkwaliteit verbeteren, de temperatuur verlagen of een bijdrage leveren aan de biodiversiteit door nestmateriaal of voedsel te bieden. Bij elke boom vertelt een bordje de voordelen van de plant in kwestie.

Indrukwekkende groenwand

De hele beurs zet duurzaamheid centraal. Na de expo maakt de tentoonstelling ruimte voor stadswijk Hortus. Nu al is er op de site een hogeschoolcampus (met een indrukwekkende groenwand) en een  woonzorgcentrum actief. De kabelbaan over het terrein wordt ook hergebruikt. Volgend jaar verhuist die naar de tuinbouwtentoonstelling Bundesgartenschau in Mannheim (Duitsland) om daarna in een Oostenrijks skidorp een definitieve bestemming te krijgen.

Kruisbestuivingen

Na het ritje op de kabelbaan nam de minister uitgebreid de tijd om met de sector in overleg te gaan. Naast een aantal individuele kwekers, zaten ook AVBS, Boerenbond, BFG, Euroveiling, tuincentrumvereniging BTV en floristenvereniging KUFB aan tafel. Filip Fontaine, algemeen directeur bij VLAM, gaf in zijn inleiding een beeld van de initiatieven die VLAM neemt om de sector in binnen- en buitenland te promoten, denk daarbij onder meer aan de jaarlijkse beursdeelname aan IPM Essen. Minister Brouns vond het belangrijk om als Vlaanderen/België op dergelijke beurzen aanwezig te zijn. “Landen kunnen er zich laten inspireren door elkaar en we moeten dergelijke kruisbestuivingen alle kansen geven”, stelde hij.

Voldoende middelen overhouden

Iedereen aan de rondetafel was zich bewust dat het telen en het inpassen van groen in de toekomst nòg ecologischer zal moeten dan dat nu al het geval is. “Niemand stelt in vraag dat de sector moet streven naar een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen”, stelde Pieter Van Oost namens AVBS-Boerenbond. “Maar is een halvering van het gewasmiddelengebruik tegen 2030 zoals de Europese Commissie voorstelt wel realistisch?” Hij verwees daarbij naar de verlenging van het gebruik van glyfosaat voor de professionele gebruiker waarbij ons land opnieuw een standpunt zal moeten bepalen. “Wetenschappelijk gezien zou een verlenging voor de professionele gebruiker geen probleem mogen zijn.” Bert Waelkens sloot zich namens de boomkwekers van AVBS daarbij aan. “Waar mogelijk proberen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden, maar als kweker is het belangrijk om voldoende middelen over te houden om de planten te kunnen beschermen.”

Onzekerheid voor tuincentra

Wilfried Van Looy van BFG wees op de verantwoordelijkheid van steden en gemeenten om het openbaar groen verstandig in te plannen, met voldoende aandacht voor waar welk groen komt en de plantomstandigheden. Dirk Ballekens van BTV vroeg aandacht voor de planologische onzekerheid waarin tuincentra verkeren. Veel tuincentra zijn geëvolueerd uit sierteeltbedrijven in landelijk gebied en zijn niet zeker van hun vergunningen. Vooral bij overnames kan het zijn dat gezonde tuincentra ophouden te bestaan omdat de overnemer geen zekerheid krijgt over de vergunningen. Ballekens gaf aan dat deze problematiek speelt bij zo’n 40% van BTV’s leden. Samen met de Euroveiling riep BTV ook op om de sector te ondersteunen in het vinden en opleiden van gepaste medewerkers. Eventueel kan VDAB hier een rol in spelen.

Fytosanitaire samenwerking

Miet Poppe hield vanuit AVBS tot slot nog een pleidooi om de fytosanitaire controles verder te stroomlijnen en integreren. Veel landen stellen fytosanitaire eisen aan ingevoerd plantenmateriaal. In ons land zijn zowel het FAVV als het Departement Landbouw&Visserij verantwoordelijk. Beide instanties hebben een samenwerkingsakkoord gesloten om tot één uniek loket te komen. De siertelers hadden graag deze samenwerking nog verder geïntensifieerd gezien om overbodige kosten en administratieve lasten tot een minimum te herleiden. De klantgerichtheid die fytosanitaire overheden in andere landen zoals gastland Nederland typeert, ziet ze graag in België nog meer in de praktijk gebracht.

Samenbrengen

Minister Brouns sloot zijn bezoek af met een rondgang op het Belgisch paviljoen. Daarbij viel er veel te zien, te ruiken en te eten. Het team onder leiding van architect Nicolas Godelet had bewust gekozen voor een veelheid aan eetbare planten, met bijzondere smaken zoals oester, cola of ananas. Jo Brouns zag het paviljoen op de Nederlandse Floriade als een symbool voor de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. “De uitdagingen in België en Nederland zijn dezelfde. Ze zullen onze samenbrengen in onze inzet voor een duurzamere en groenere wereld.”