Dossier bloemenmengsels - foto Advanta

Steeds op zoek naar nieuwe oplossingen

9 oktober 2023
In gesprek met Erik en Karel (Advanta) over bloemenranden in de kwekerij en bloemenmengsels voor tuin en openbaar groen.