studeren en groen

Studeren in ruimte met planten werkt stress verlagend

8 januari 2024

In het project 'Blok je groen', waarin ook AVBS participeert, werd door UGent en HoGent bij studenten nagegaan welk effect het studeren in een ruimte met planten had, in vergelijking met studeren in een ruimte zonder planten. De conclusie van de onderzoekers is duidelijk: bij studenten die studeerden in een ruimte met planten daalde de stress veel meer dan bij de studenten die in een ruimte zonder planten studeerden.

Methodiek

De studenten die studeerden in de bibliotheek van de campussen Schoonmeersen, UZ en Coupure werden geënquêteerd en bij een deel werd ook een staal genomen van hun microbioom. De meerderheid van de 322 studenten studeerde in het groen. 180 studeerden in het groen (56%) en 142 studeerden in een ruimte zonder planten (44%). De overgrote meerderheid (97%) vond de aanwezigheid van planten in de bib een meerwaarde. Quasi de helft (47,77%) gaf de hoogste tevredenheidsscore.

Resultaten

De stress bij de studenten bleek af te nemen (gemiddelde delta stress is negatief) in alle 3 de locaties, en zowel bij studeren in groene als in niet-groene zones. Maar bij wie studeerde in het groen was de delta stress (= het verschil tussen stress voor en na het studeren) groter. Met andere woorden: de gemiddelde stress neemt meer af bij studeren in het groen in vergelijking met studeren in ruimtes zonder groen. Dit bleek te gelden voor alle 3 de locaties. Statistisch bleek het verschil significant te zijn.

Bij het peilen naar positieve en negatieve emoties bleek dat er een gemiddelde toename van positieve emoties was bij de groep die studeerde in het groen. Die evolutie kwam niet tot uiting bij de groep die niet studeerde in het groen. Hierbij was er geen effect van de locatie. Die was te zien in alle 3 de bib's. Op de locatie Coupure bleek er een significante toename van negatieve emoties na het studeren, los van het feit of de studenten wel of niet studeerden in het groen. De onderzoekers vermoeden dat de reden daarvan niets met het al dan niet aanwezig zijn van planten, te maken heeft.

Een derde conclusie van de onderzoekers was dat studenten die aangeven dat ze gewoonlijk 'altijd' of 'frequent' in een groene omgeving studeren, in de vragenlijst significant hoger scoren op positieve emoties bij de aanvang van hun studiedag.

Dit zijn voorlopige resultaten. Het onderzoek van het microbioom van de studenten is nog niet afgerond.