Menu

Terugblikken en vooruitkijken

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwachtingen voor 2021 waren hooggespannen.

Corona zou gewoon weer bier worden, bubbels weer champagne. Donald zou opnieuw een eend worden en Ranst een gemeente bij Antwerpen. Tenminste, dat waren toch de nieuwjaarswensen die circuleerden begin dit jaar. Inmiddels zijn we aan onze derde prik toe en niemand kan garanderen dat dit onze laatste zal zijn. We staan nog niet waar we hoopten te staan. Terugkijkend over 2021 zou ik het dan ook een turbulent jaar durven noemen. En hoewel de vraag naar onze producten en diensten begin 2021 zeer levendig was en we met zijn allen met goede moed waren opgestegen, verliep de reis van onze sierteeltbedrijven en tuinaannemers dit jaar niet ongestoord.

Brexitperikelen

Brexit zorgde voor de eerste ongemakken. Eind vorig jaar hadden we veel hoofdbrekens over wat er in feite exact verwacht werd en we zetten de facto een stap terug in de tijd, toen voor elke grensovergang douanedocumenten en fytosanitaire getuigschriften nodig werden. Die fytosanitaire getuigschriften moesten wel rekening houden met eisen uit het land van bestemming, maar eigenlijk zonder aan de afzender enige garantie te geven - omdat ter bestemming in principe nog geen consequente controle volgt. Ook op vlak van logistiek leidde Brexit tot bijkomende complicaties.

Nood aan arbeid

Daarnaast werden tekorten op de arbeidsmarkt opnieuw acuter. Voor het tweede jaar op rij heeft AVBS/BB alles in het werk gesteld om de nood te lenigen door maatregelen te bekomen, niet enkel op vlak van seizoenarbeid maar ook inzake studentenarbeid en inzetbaarheid van tijdelijk werklozen. Wat seizoenarbeid betreft is er trouwens goed nieuws: volgend jaar beschikken we opnieuw over een quotum van 100 dagen.

Tekorten en hoge grondstofprijzen

In de loop van dit jaar kwamen we ook tot de vaststelling dat niet enkel onze prijzen gestegen waren. Trays, potten en verpakking werden duurder. Hetzelfde geldt voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor (bouw)materialen en machines inclusief hun onderdelen zijn productiestoornissen door corona oorzaak van prijsstijgingen. Leveranciers contacteerden ons - zowel in sierteelt als in tuinaanleg - met de melding dat materialen niet enkel fors duurder werden, maar bovendien ook schaars en best ruim op voorhand te bestellen waren.
Dat de olieprijzen opnieuw zouden stijgen na een dieptepunt in 2020 was geen verrassing. De stijging van de gasprijs en de daarmee gekoppelde elektriciteitsprijs was dat wel. Die jaagt iedereen die een nieuwe contractperiode ingaat over een hoge drempel. Ook wie nog een tijdje safe zit (zolang zijn energieleverancier niet failliet gaat) begint zich onderhand toch wel zorgen te maken. Zeker als daar de nieuwe klimaatdoelstellingen bovenop komen, waar een deel van de publieke opinie onze overheden tot engagementen dwingt die voor het ondernemend deel van onze bevolking niet zo evident lijken. Wat dat betreft put ik toch enige moed uit de regeringsverklaring van onze noorderburen. Zij beslissen om minder afhankelijk te worden van buitenlandse energievoorziening. Ze willen kerncentrales bouwen, ook om waterstof te produceren, die het dreigend energieprobleem mee helpen oplossen.

50 jaar AVBS

Al deze evoluties van het afgelopen jaar waren het onderwerp van een ledencongres, dat spijtig genoeg niet is kunnen doorgaan. ‘Gek van Groen’ stond enerzijds voor de toegenomen belangstelling en waardering voor groen, maar anderzijds ook voor de druk en de stress die dagelijks op bedrijfsleiders weegt en die niet zelden aan groene (klimaat- en milieu-) eisen gelinkt zijn. AVBS/BB wil meer inzetten op het bewaken en ondersteunen van de mentale gezondheid en weerbaarheid. Na nieuwjaar, zodra de coronamaatregelen het toelaten, willen wij onze bijeenkomst alsnog laten doorgaan. Deze zal dan bovendien als kick-off dienen voor ons feestjaar naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van AVBS.
Intussen wens ik jullie een goede gezondheid, een aangename eindejaarsperiode en alle voorspoed voor 2022.