Lerend netwerk - Lens Roses - foto Miet Poppe

Tijd om je lidmaatschap te hernieuwen

5 oktober 2023

Vanaf midden oktober trapt AVBS de lidmaatschapscampagne 2024 af. Ook het komende jaar willen we op verschillende niveaus onze stem voor de sector laten doorklinken. Dat kan maar door de rangen te sluiten, en daarvoor hebben we ook jou nodig!

Terugblikkend op de voorbije maanden was AVBS syndicaal voornamelijk actief op het vlak van tewerkstelling, mestwetgeving, duurzaamheidscriteria, fytosanitaire belangen … Ook de komende periode zullen die thema’s actueel blijven. Ook de beschikbaarheid van geschoold personeel zal het ondernemingslandschap blijven bepalen. Als beroepsorganisatie blijft AVBS zich focussen op wat de sierteeltsector aanbelangt.

AVBS-lid zijn biedt enkel voordelen

• AVBS komt op voor de algemene belangen van siertelers en groenvoorzieners
Om de standpunten te verdedigen, zitten we vaak rond de tafel met andere (sierteelt)organisaties en de overheid. Bij vragen over jouw persoonlijke bedrijfsaangelegenheden kan je steeds een beroep doen op een consulent die gespecialiseerd is in jouw vakgebied of een consulent dienstbetoon.

• AVBS zorgt voor informatie op maat

Ons volledig gerestylede maandelijkse vakblad Sierteelt&Groenvoorziening wisselt ruimere bedrijfsreportages af met updates over syndicale dossiers, sectornieuws, en nieuws over onderzoek en activiteiten.

Met onze maandelijkse nieuwsbrief en newsflashes tussendoor zorgen we er voor dat je snel en gericht geïnformeerd wordt. Via www.avbs.be blijf je voortdurend en snel op de hoogte van extra nieuws. Als je deze communicatie per e-mail nog niet ontvangt, bezorg dan jouw (correcte) gegevens via info@avbs.be. Zorg er ook voor dat we jouw interessegebieden kennen.

 

• AVBS zet in op promotie, afzet en handel, onder andere via vertegenwoordiging in VLAM en via de exportorganisatie Belbex. Door de organisatie van Florall tweemaal per jaar en de ondersteuning bij groepsdeelnames aan buitenlandse vakbeurzen, zoals bijvoorbeeld IPM, creëert AVBS een commercieel platform voor haar leden.

 

• Dankzij je lidmaatschap kan je ook genieten van heel wat financiële voordelen, gaande van kortingen tot premies. Lees er alles over op www.avbs.be/lid-worden.

 

AVBS werkt mee aan de uitbouw van je eigen netwerk en versterkt de onderlinge samenhang met allerlei activiteiten. Ga tijdens deze activiteiten in dialoog met collega’s, de overheid, leveranciers, klanten, medewerkers ... en leg zo waardevolle contacten.

 

Het lidgeld is volledig fiscaal aftrekbaar; je lidkaart geldt hierbij als fiscaal attest. Er worden hiervoor dus geen facturen uitgeschreven.

 

Help ons mee het verschil maken

Binnen de huidige context maakt AVBS het verschil door jou als sierteler de kans te geven met collega’s in dialoog te treden, door een platform te zijn waar kennis en ervaring gedeeld kan en mag worden, door de zorgen van de bedrijven in al hun diversiteit en aspecten over te brengen naar de maatschappij, organisaties en overheidsinstanties die een rol opnemen voor de sector.
Om dat elke dag opnieuw voor de sector te kunnen betekenen, hebben we leden en bestuursleden nodig. Help ons ook in 2024 een sterke en representatieve rol te spelen en sluit opnieuw aan bij AVBS, zodat we voor jou het verschil kunnen blijven maken.

 

Heb je vragen over je lidmaatschap of suggesties voor de werking van AVBS?

Contacteer ons
• Miet Poppe – Bloemisterij en snijbloementeelt - miet.poppe@avbs.be

• Jan Vancayzeele – Boomkwekerij - jan.vancayzeele@avbs.be

• Jarne Depaepe – Tuinaanleg - jarne.depaepe@avbs.be

• Mathias Gysbrechts – Tuinaanleg - mathias.gysbrechts@avbs.be

• Ilse Brosens – Lidmaatschap - ilse.brosens@avbs.be

 

 

Ledencongres AVBS 2022 - foto Ivan De Clercq
Tarieven lidgeld (*)

- Bloemisterij, Boomkwekerij & Snijbloementeelt

  • Hoofdberoep: 304 euro
  • Bijberoep: 224 euro
  • Tarief bijberoep is enkel voor siertelers die hun bedrijf in nevenberoep uitbaten of voor floristen in hoofdberoep.

 

- Tuinaanleg & Groenverzorging

  • Hoofdberoep: 304 euro
  • Bedrijven waar de teeltactiviteit belangrijker is dan de aanlegactiviteit vallen onder de tarieven van de vakgroep Boomkwekerij.
  • Bijberoep: 224 euro
  • Tarief bijberoep is enkel voor tuinaannemers die hun bedrijf in nevenberoep uitbaten.

 

 

• Gepensioneerde siertelers

Ook als gepensioneerde kan je lid blijven en Sierteelt&Groenvoorziening ontvangen. Je kan ook een bijkomend abonnement nemen op Boer&Tuinder.

  • Zonder abonnement Boer&Tuinder: 122 euro
  • Met abonnement Boer&Tuinder: 188 euro

(*) Alle bedragen zijn exclusief verplichte plaatselijke kringbijdrage.

logo