Vlaamse regering keurt Vlaams GLB nu officieel goed

8 maart 2023
Vlaanderen zet het licht op groen voor het groenste GLB ooit.