Er zijn dit jaar heel wat wijzigingen wat de spuittechniek betreft. Ook de keuring van spuittoestellen werd bijgesteld.