Pacht - foto Boerenbond - illustratie Joris Snaet

Vormingen rond het nieuwe pachtdecreet

17 oktober 2023

Na jaren van discussiëren is het nieuwe pachtdecreet een feit. Ben je ook pachter voor een deel van je areaal? Dan loont het zeker de moeite om de finesses van de nieuwe regelgeving te beheersen.

Boerenbond organiseert daarom in alle Vlaamse provincies in de maand november hierover meerdere vormingen. Tijdens deze vormingen krijg je meer duiding over de pachtwetgeving en wordt dieper ingegaan op de aanpassingen en hoe die in de praktijk toe te passen.

Voldoende rechtszekerheid

De Vlaamse regering heeft een nieuwe pachtwet goedgekeurd. Daarin blijft de kerntaak van pacht behouden, nl. voldoende rechtszekerheid bieden aan pachters, zodat land- en tuinbouwers op lange termijn een duurzame bedrijfsvoering kunnen uitbouwen.

Een aantal potentieel negatieve bijsturingen komen er niet. Zo blijft de teeltvrijheid en de vrijheid van exploitatie behouden. Er komen ook geen contracten van ‘bepaalde duur’ of van ‘korte duur’. Toch zitten er ook een aantal bedreigingen in het decreet en is het een gemiste kans om een aantal zaken te regelen.

Het is een spijtige zaak dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren in het agrarisch gebied niet worden teruggeschroefd, maar zelfs nog worden verruimd voor gemeenten. Er werd ook niet ingezet op een bescherming van het agrarisch gebied buiten de pachtregelgeving.