Vlaamse energiesteun

Vraag nu je Vlaamse energiesteun aan!

15 december 2022

Naar aanleiding van de Septemberverklaring formuleerde de Vlaamse regering enkele maanden geleden haar maatregelen tegen de energiecrisis. Voor bedrijven bestaat dat Vlaams maatregelenpakket uit een tweeluik van overbruggingsleningen en energiesteun. Die energiesteun kan vanaf nu worden aangevraagd.  

De Vlaamse overbruggingsleningen die bedrijven moesten helpen om het hoofd boven water te houden in deze Energiecrisis, kon je als bedrijf al langer aanvragen. Voor de energiesteun had de regering eerst nog een definitieve ‘GO’ nodig van de Europese commissie. Die kreeg ze vorige week.

Daardoor is het vanaf nu mogelijk om de energiesteun aan te vragen via de website van VLAIO. De effectieve uitbetaling van de steun zal wellicht pas in februari van volgend jaar kunnen gebeuren, omdat daarvoor onder andere de energiefacturen van het laatste kwartaal van 2022 beschikbaar moeten zijn. 

Strikte voorwaarden 

Zoals we eerder al stelden, zijn er strikte voorwaarden waaraan je moet voldoen alvorens je aanspraak kan maken op de energiesteun. We sommen hier alvast de belangrijkste voorwaarden op. 

Om te beginnen moet je in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven gehad hebben (inkomsten uit energie moeten hier niet mee in rekening gebracht worden) en moet je kunnen aantonen dat je bedrijf vóór de crisis ‘gezond’ was (in het boekjaar 2019 én 2021 geen negatief eigen vermogen). Daarnaast komen enkel ondernemingen met een operationeel verlies (negatieve EBITDA) in het laatste kwartaal van 2022 in aanmerking.

Dat verlies moet veroorzaakt worden door de hoge energieprijzen. Ook moeten je prijzen voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2021, en mag je in de periode oktober 2022 tot en met december 2023 geen dividenden uitkeren.

Daarnaast mag je slechts beperkt gebruik maken van de regeling rond tijdelijke werkloosheid die loopt in het kader van de crisis. Op vraag van Boerenbond werd in het besluit van de Vlaamse regering uitdrukkelijk opgenomen dat ook WKK-bedrijven in aanmerking komen voor de steun. 

Hoeveel steun kan je krijgen? 

De steun wordt berekend als een percentage van de ‘in aanmerking komende meerkost’. Wat dat percentage en die meerkost is, moet op bedrijfsniveau bepaald worden. 

Het percentage hangt af van hoe energie-intensief je bedrijf is. Energie-intensieve bedrijven, dat zijn bedrijven waarvan de energie-uitgaven minstens 3% vertegenwoordigden van de omzet behaald tijdens het kalenderjaar 2021, krijgen 30% van de meerkosten. Het steunplafond wordt voor deze bedrijven op 4 miljoen euro gelegd. Voor de meeste andere bedrijven ligt het steunpercentage op 25% van de meerkosten, en het maximum op 500000 euro.  

Om de in aanmerking komende meerkost te bepalen, moet je weten wat de energieprijs is die je vandaag betaalt, en wat de gemiddelde energiekost is die je in 2021 betaalde. De in aanmerking komende meerkost waarop het steunpercentage wordt toegepast, is immers pas de energie-uitgave die je vandaag hebt die bóven het dubbele van je gemiddelde energiekost van 2021 valt. De berekening gebeurt apart voor elektriciteit en gas.

Bovendien mag de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die worden gebruikt om de meerkost te berekenen niet meer zijn dan 70% van het verbruik in dezelfde maand in 2021. Ook moet in deze berekening rekening gehouden worden met de energieopbrengsten van een bedrijf, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf ook elektriciteit verkoopt. 

Hoe energiesteun aanvragen? 

De aanvraag voor de energiesteun moet je online indienen voor 16 januari 2023, 12u. Dat kan via de VLAIO-website. Laat je bij het aanvragen van de steun begeleiden door je adviesbureau. 

Meer info? 

Alle informatie over de energiesteun vind je terug op de website van VLAIO.