Zoals verwacht hebben de stormen Eunice en Franklin ook heel wat schade veroorzaakt bij leden. AVBS leeft mee met de getroffenen. Het AVBS-secretariaat biedt een luisterend oor aan en staat paraat om de schadelijders bij te staan in de praktische aangelegenheden.

Wat moet je doen?

We raden aan om zo vlug mogelijk aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij en het nodige bewijsmateriaal te verzamelen, meer bepaald foto's waarop de schade duidelijk zichtbaar is. Ook de beschadigde stukken moeten bijgehouden worden.

Bewijsmateriaal is essentieel voor de opmaak van een verzekeringsdossier en desgevallend ook voor het rampenfonds. Met het oog op de herstelling van de schade is het belangrijk om zo vlug mogelijk offertes op te vragen.

Voorkom extra schade

Tracht zoveel mogelijk de teelt te vrijwaren van extra bijkomende schade. Dit komt neer op het beperken van de gevolgschade (bv. plastic spannen om de teelt te beschermen in afwachting van de definitieve herstelling). In de meeste polissen worden deze kosten ook vergoed, indien bewijzen bijgehouden worden.

Wie in deze moeilijke omstandigheden ondersteuning wenst, kan terecht bij het AVBS-secretariaat op het
nummer 09 326 72 10.