water

Wateroverlast: schade beperkt maar ploeteren en wroeten

14 november 2023
De wateroverlast zorgt ervoor dat het werken op het land zeer moeilijk of plaatselijk onmogelijk is geworden.