Welke onttrekkingsverboden gelden er?

13 juni 2023
Met de droogte zijn er beperkingen op het onttrekken van water aan waterlopen.