Bedrijfsstopzetting zonder opvolger - infosessie 2

13 dec 2023
Hoe je bedrijf stopzetten als er geen opvolger is?
Inhoud:
- Onderscheid tussen een één-mans-zaak en vennootschap.
- Gefaseerd stoppen.
- Fiscale plaatje
- Verkopen: nettowaarde, meerwaardebelasting en belastingsvoet, afbraakofferte als onkosten inbrengen in laatste productiejaar?