4 okt 2023
Dit jaar zijn de Agra-sierteeltvrouwen te gast op het bedrijf van Geert & Marijke De Waele-Reynvoet. Naast een rondleiding op het bedrijf, is er ook een interessante uiteenzetting door een vertegenwoordiger van KBC over het belang van je bedrijfscijfers.