Pacht

De Vlaamse regering heeft een nieuwe pachtwet goedgekeurd. Daarbij blijft de kerntaak van pacht behouden blijft, nl. voldoende rechtszekerheid bieden aan pachters, zodat land- en tuinbouwers op lange termijn een duurzame bedrijfsvoering kunnen uitbouwen.