Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Dankzij de officiële goedkeuring van de sectorgids Handel kunnen bedrijven met zowel productie en handel zich heel...
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wil Europa meer bescherming bieden tegen de insleep van schadelijke...
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Voor het eerst werd op donderdag 26 september 2018 Xylella fastidiosa gemeld in België, provincie West-Vlaanderen.
Artikel, Alle regio's, Boomkwekerij...
Van 20 tot 23 augustus werden twaalf Bulgaarse boomkwekers ondergedompeld in de Vlaamse boomkwekerijsector.
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Telers zijn zich van oudsher bewust van het belang van een goede bodemvruchtbaarheid. De laatste jaren wordt hier ook...
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
PCS heeft een grootschalige bevraging uitgestuurd naar de sector om te polsen naar de huidige situatie en de toekomst.
Artikel, Alle regio's, Tuinaanleg...
Een gratis digitale tool voor tuinaannemers om een risicoanalyse arbeidsveiligheid op het bedrijf uit te voeren
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Sommige gewasbeschermingsmiddelen kunnen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen.