Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Transport naar besmette gebieden kan mogelijks hinder ondervinden.
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Wie ook nog landbouwpercelen heeft, kan voorlopig nog genieten van een betaalbare oplossing !
Onderwerp, Fytowetgeving
Sinds 14 december 2019 is de nieuwe Europese plantgezondheidsregelgeving in werking.
© AVBS
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Heb je een brief met melding van inbreuk ontvangen? Overweeg dan zeker bezwaar in te dienen.
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Aanvragen van de stikstofanalyses kan enkel nog digitaal.
© Pixabay
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Door omstandigheden gaan de zitdagen dienstbetoon AVBS tijdelijk niet door.
Onderwerp, Natuur/milieu
Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad.
Artikel, Alle regio's, Boomkwekerij...
In de publieke ruimte staan bomen vaak in suboptimale omstandigheden met veel verharding rondom.