Bijscholing fytolicentie/GLOBAL GAP: eerste hulp bij vergiftiging (EHBV) - reanimatie

Focus op reanimatie. Deze opleiding geldt als bijscholing voor fytolicentie; je kan eveneens een attest voor Global Gap verkrijgen. Breng zeker je identiteitskaart mee!

Organisator

Provinciaal Bestuur Boerenbond West-Vlaanderen

Contact

Provinciaal secretariaat West-Vlaanderen

Email

westvlaanderen@boerenbond.be

Telefoon

051 26 03 80

Prijs

Prijs leden:

€ 5.00

Prijs niet-leden:

€ 108.00

Inschrijfinfo

Inschrijven verplicht via westvlaanderen@boerenbond.be of tel. 051 26 03 80 ten laatste een week vooraf. Bij inschrijving de juiste cursuscode, je naam en telefoonnummer vermelden. Je inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening van Boerenbond Vorming BE21 7380 2452 9403 - KREDBEBB. De vorming vindt alleen plaats bij voldoende deelnemers.

Tijdens de opleiding krijg je een overzicht van de mogelijke gevaren bij het werken met fytoproducten. De lesgever herhaalt ook een aantal belangrijke basisprincipes in het kader van EHBV. Bedrijfsleiders met personeel moeten om de vijf jaar bijscholing volgen op het vlak van EHBO; hiervoor kan je een attest verkrijgen.