Organiser

Prov. Vakgroep Tuinbouw Glas West-Vlaanderen

Contact

Provinciaal secretariaat West-Vlaanderen

Email

westvlaanderen@boerenbond.be

Phone

051 26 03 80

Prijs

Gratis

Subscription info

Inschrijven is verplicht via westvlaanderen@boerenbond.be of op 051 26 03 80. Gelieve de juiste cursuscode, je naam en telefoonnummer te vermelden. Deze vorming vindt alleen plaats bij voldoende deelnemers.

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsreglement te hebben. Tijdens deze vorming krijg je de nodige info om een correct arbeidsreglement op te stellen of je huidige te actualiseren. Ook in het kader van de toenemende controle van de sociale inspectie en van de GlobalGAP is dit belangrijk.

Acerta heeft 2 sectorale modellen uitgewerkt: enerzijds een ingevuld  arbeidsreglement (op maat van het bedrijf), anderzijds een blanco arbeidsreglement. Dit laatste is beschikbaar tegen een prijs van 125 euro, excl. btw, en moet je zelf verder opmaken.

Tijdens deze infoavond geeft Olaf Deweerdt (Acerta) de nodige praktische uitleg om het blanco arbeidsreglement zelf te vervolledigen. De sessie is ook interessant als je reeds over een arbeidsreglement beschikt en wil nagaan of dit correct/voldoende geactualiseerd is.