Menu

Terug naar Actualiteit >Eerste detectie van Xylella fastidiosa in België

Alle regio's

Voor het eerst werd op donderdag 26 september 2018 Xylella fastidiosa gemeld in België, provincie West-Vlaanderen. Het betrof een detectie in een partij olijfbomen die recent uit Spanje was binnengebracht en waarvan een aantal planten verdachte symptomen vertoonden. De besmette planten werden intussen vernietigd.

Tijdens een routinecontrole van het FAVV werden op drie olijfbomen op een West-Vlaams handelsbedrijf verdachte symptomen gezien. Na het nemen van stalen werd na labo-onderzoek bevestigd dat het om de aanwezigheid van Xylella fastidiosa ging. Het bedrijf werd onmiddellijk onder tijdelijk beslag gelegd. Verder onderzoek is gestart om uitsluitsel te krijgen of de ziekte zich al dan niet heeft kunnen verspreiden. Ook de leverancier van het plantenmateriaal werd intussen door de Spaanse autoriteiten onderzocht.

Het FAVV voert alle nodige onderzoeken uit om onze handelspartners de maximale garanties te geven over de fytosanitaire kwaliteit van de sierteelt- en boomkwekerijgewassen uit België. AVBS volgt de situatie van zeer kortbij op. We hebben er alle vertrouwen in dat FAVV het verdere onderzoek zeer ernstig neemt en de wetgeving correct en zinvol toepast. De bedrijfsleider van het getroffen bedrijf heeft intussen zelf de bijkomende beslissing gemaakt om ogenblikkelijk te stoppen met alle handel in olijfbomen en alle aanwezige olijfbomen ook direct te vernietigen. Dit om geen enkel risico te nemen op verdere verspreiding van Xylella fastidiosa.

AVBS raadt bedrijven aan die olijfbomen hebben gekocht in landen waar de ziekte voorkomt (lijst van landen : zie verder) en die uitdrogingssymptomen vertonen (zie bijgevoegde foto’s), dit te melden aan de LCE’s van het FAVV zodat er bijkomend onderzoek mogelijk is. Gelet op de droge zomer, is de kans groot dat eventuele uitdrogingssymptomen niet door Xylella fastidiosa worden veroorzaakt.

We raden alle kwekers en handelaars aan nog eens de belangrijkste informatie over de quarantaine bacterie Xylella fastidiosa te raadplegen en op basis van deze informatie bijzonder waakzaam te zijn op het bedrijf.

AVBS benadrukt de zeer constructieve houding van het FAVV, die deze vaststelling van Xylella bestempelt als een vondst en niet als uitbraak. Bijkomend onderzoek op basis van analyses zal de komende weken hopelijk bevestigen dat alle sporen van Xylella fastidiosa met de vernietiging van de betreffende partij verdwenen zijn uit België. Ook het betrokken West-Vlaamse handelsbedrijf neemt een zeer constructieve houding aan om Xylella fastidiosa buiten België te houden.

AVBS benadrukt dat alle handel van bloemen en planten, na de vaststelling van Xylella, mogelijk blijft voor alle bedrijven.

Voor meer informatie of extra vragen kan u ons steeds telefonisch bereiken

  • Pieter Van Oost, secretaris AVBS, (0479) 29 42 78
  • Miet Poppe, consulent AVBS, (0474) 60 81 54

Symptomen Xylella fastidiosa
Symptomen van Xylella fastidiosa op olijfbomen (foto’s FAVV)