Menu

Maandelijkse potplantenbeurzen ronden 30 jaar brugfunctie af

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In augustus 1984 gingen AVBS en de toenmalige S.K.B.T. (Syndicale Kamer van de Belgische Tuinbouw) van start met de opendeurdagen exportbedrijven en de producentenbeurs. Uit deze laatste groeide in 1989 een nieuw initiatief: de maandelijkse potplantenbeurzen. Deze zouden meer dan 30 jaar lang een overzicht geven van het beschikbare aanbod op korte termijn.

 

Succes van bij de start

De eerste potplantenbeurs op 30 augustus 1989 kende een bijzonder groot succes. 60 producenten toonden er samen met Produco, dat in die tijd zelf ook nog eens 220 producenten vertegenwoordigde, meer dan 2.000 stalen van planten in pot die binnen een termijn van drie weken beschikbaar waren voor de binnen- en buitenlandse markt. Het aanbod concentreerde zich vooral op kasplanten, containerplanten boomkwekerij en
kleurtonende azalea’s.

Zowel telers als handelaars waren uiterst tevreden. Het opzet van de organisatie om het marktdoorzicht in de potplantensector op korte termijn sterk te verbeteren en de handelaars intensiever met de eigen kwaliteitsproductie te laten kennismaken, was geslaagd.
Er volgden dat najaar in het tentoonstellingscomplex Uyttenhove in Zeveneken, waar ook de grotere  producentenbeurzen in die tijd plaatsvonden, nog vijf extra potplantenbeurzen. De deelname was laagdrempelig en handelaars konden via ‘beschikbaarheidsgegevens’ snel zien wie welk aanbod had.

Coöperatief ‘sierteelt-België’

Midden de jaren ‘90 werd binnen de sector de roep om een goed gestructureerd afzetsysteem voor zowel potplanten als snijbloemen groter. Een aantal exporteurs en coöperaties (Produco, Euroveiling en Tuvé) riepen op tot een coöperatief ‘Sierteelt-België.’ De toekomst van de beurzen werd in vraag gesteld. Maar een alternatief, het SierteeltPlatform SPV kwam eind jaren ‘90 maar niet van de grond. De potplantenbeurzen en producentenbeurzen bleven hun bestaansrecht houden.

Nieuwe locaties, nieuwe groei

Ook al was de formule in de beginjaren vrij eenvoudig en goedkoop, toch bleek midden jaren ‘90 dat de groei wat stilviel. Begin 1995 verhuisden de potplantenbeurzen naar de hallen van Produco in Wetteren. De verhuis  bood extra troeven: betere aanvoerfaciliteiten, meer ruimte, gemakkelijke standindeling, en een ligging vlak bij de E40. In 2001 volgde een nieuwe verhuis naar Flanders Expo. Veel van de deelnemers waren er zich van bewust dat het nodig was de zaken iets professioneler aan te pakken. Het eenvoudige concept van de beurzen bleef weliswaar behouden, maar door te verhuizen naar Flanders Expo kwamen er nieuwe mogelijkheden, zoals de verzorgde nieuwjaarsreceptie tijdens de januaribeurs. Aan de goed uitgeruste locatie hing ook een steviger prijskaartje. Om de beurzen financieel haalbaar te maken werd de beurskaart ingevoerd. Deze gaf toegang tot de twee grote producentenbeurzen en de negen kleinere maandelijkse beurzen.
Na 11 jaar Flanders Expo vonden de maandelijkse potplantenbeurzen uiteindelijk onderdak in de Lozen-
Boer site in Lochristi, waar ze tot op vandaag nog steeds plaatsvinden.

Professionelere aanpak en themabeurzen

De eerste producentenbeurs op 2 augustus 2012 in de nieuwe locatie op de Lozen Boer-site was een schot in de roos. Er waren meer dan 100 standhouders en naar algemene sfeer te meten, viel de nieuwe beurshal in de smaak. Themabeurzen rond bloemenfeestdagen als Moederdag en Valentijn zagen het levenslicht. AVBS bouwde de communicatie rond de beurs verder uit. De website belgianplantfairs.be werd een belangrijk
portaal.

Opkomst digitale tijdperk

In die succesjaren was het enthousiasme bij de telers en de handelaars heel groot. Handelaars konden het gebrek aan de tijd om veel bedrijven afzonderlijk te bezoeken, opvangen. Het persoonlijk contact met telers en
hun product leidde tot betere informatie-uitwisseling. Voor telers met planten die seizoensgebonden zijn en dus niet altijd de tijdlijn van de grote producentenbeurzen volgden, waren de maandelijkse beurzen nog belangrijker.
Door de opkomst van allerlei digitale sierteeltplatformen met uitgebreide informatie en foto’s werd de behoefte aan de klassieke beurzen steeds kleiner. Dat vertaalde zich doorheen de jaren in een dalend aantal standhouders en bezoekers. Naast de digitalisering veranderde ook de relatie teler-handelaar door de jaren, en kwam deze bij momenten wat onder druk te staan. Themabeurzen sloegen niet echt meer aan.

Vicieuze cirkel

Een aantal exporteurs vindt de producentenbeurzen nog steeds een zeer efficiënte manier om op de hoogte te blijven van het aanbod. In een wereld waarin veel kopers afgaan op digitale aanbiedingen met foto’s, kan je op de producentenbeurzen producten nog altijd fysiek beoordelen op hun prijskwaliteitverhouding. Maar om aantrekkingskracht naar buitenlandse klanten te houden, waren minstens een 100-tal kwekers nodig. En daar
wrong de laatste jaren het schoentje. De vicieuze cirkel van minder standhouders die minder klanten trokken,
waardoor er minder standhouders afzakten, bleek niet meer te stoppen.
De laatste beurzen klopten af op 20 standhouders of minder. Het AVBS-Presidium besliste dan ook om finaal
een punt te zetten achter de organisatie van de producentenbeurzen. Dat gebeurde niet zonder discussie, want
er zijn nog altijd voorstanders. De realiteit gebiedt ons echter de feiten onder ogen te zien.

In schoonheid afronden

De coronacrisis zorgt ervoor dat de geplande beurzen van dit seizoen wellicht niet meer zullen kunnen  doorgaan. De organisatie bekijkt dit van dag tot dag. Hoe dan ook wil AVBS 30 jaar potplantenbeurzen in schoonheid afronden met een receptie en een laatste editie waarop alle AVBS-leden zullen worden uitgenodigd.
Natuurlijk blijft FLORALL wel bestaan en wordt hier verder in geïnvesteerd. Dank gaat uit naar iedereen die betrokken was bij de producentenbeurzen over alle jaren heen. We vermelden in het bijzonder Luc De Schoenmacker van de bloemistengilde Lochristi-Destelbergen die samen met AVBS-collega Katleen
Vervaet de organisatie op de vloer volgde. De bloemistengilde Lochristi-Destelbergen verzorgde elke keer de
bar en zorgde zo voor het sociaal contact.

FLORALL neemt het stokje over

De maandelijkse sierteeltbeurzen vormden gedurende jaren een echte ontmoetingsplaats tussen producent en handelaar. De grotere en professionele FLORALL-beurzen te Waregem Expo zijn ideaal geplaatst om die rol twee keer per jaar met verve over te nemen. We verwelkomen je daar!