Menu

Terug naar Actualiteit >Minister Van den Heuvel maakt kennis met sierteeltsector

Alle regio's

Tot eind mei loopt het mandaat van Joke Schauvlieges opvolger Koen Van den Heuvel als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Veel tijd heeft hij dus niet, maar minister Van den Heuvel bezocht begin maart een aantal land- en tuinbouwbedrijven om zo een beeld te krijgen van de sector. In Kontich bezocht hij rozenkweker Wim Scheers.

 

 

Het thema van het bezoek was duurzaamheid, en dat werd tijdens een rondgang in de serres duidelijk. Het bedrijf telt 3 ha rozen, verzorgd door zo’n 30 medewekers. Oogsten gebeurt dag in dag uit, het jaar rond, met bijna dezelfde productie in de winter als in de zomer. Daar zit de verlichting voor veel tussen. In een deel van de serres gebeurt de hoofdbelichting door energiebesparende leds, aangevuld met de klassieke hogedruknatriumlampen (SON –T). De leds vormen een flinke investering, en zouden tien jaar meegaan.
In ons land zouden leds vanwege de hoge distributietarieven sneller rendabeler te rekenen zijn dan bijvoorbeeld
in Nederland. De leds zorgen ook voor minder ‘lichtvervuiling’ naar de buurt.
De elektriciteit voor de verlichting wordt opgewekt door twee wkk’s (1,5 en 1 MWe), die ook warmte en CO2 voor de rozen produceren. Elektriciteit die niet zelf verbruikt wordt, gaat naar het net. Het water wordt opgevangen
en na uv-ontsmetting herbruikt.
Veel rozen komen vandaag via het vliegtuig uit Kenia en Ethiopië. Bijna alle rozen van Scheers gaan via de Brusselse Euroveiling naar de binnenlandse markt. De kortste afzetmarkt is de rozenautomaat aan huis, al goed
voor 10% van de omzet.
Voor de gewasbescherming kiest Wim voor geïntegreerde teelt (IPM). Biologisch waar het kan (met bijvoorbeeld Neemboomolie), chemisch waar het moet. Het bedrijf werkt ook mee aan een project van het Proefcentrum voor
Sierteelt (PCS) rond een IPM-bestrijding van de wolluis. De minister maakte bekend 1,75 miljoen euro vrij te
maken voor de praktijkcentra zoals het PCS om praktijkgericht onderzoek uit te voeren voor duurzame vernieuwende teelttechnieken.