Oost-Vlaamse proefcentra worden Viaverda

28 maart 2024
de medewerkers van Viaverda

Vanaf 1 april fusioneren de drie Oost-Vlaamse proefcentra voor land- en tuinbouw PCS, PCG en PCA tot één juridische structuur, met Viaverda als gemeenschappelijke naam. Dat werd gisteren bekendgemaakt en toegelicht tijdens een lanceringsevent in Gent. 

PCS, het Proefcentrum voor Sierteelt, moeten we hier niet voorstellen. PCG staat voor Proefcentrum voor Groenteteelt, dat sedert 1977 opereert vanuit Kruishoutem (nu Kruisem). Daar werd in 1992 ook het Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA) opgericht, dat ook sterk samenwerkt met onderzoekers akkerbouw van Inagro (Rumbeke-Beitem).  

Geen schokkende wijzigingen 

De fusie zou – behalve in het bestuur en de communicatie – zo goed als niet mogen gevoeld worden in het werkveld. Dat maakte Bruno Gobin duidelijk, die al jaren directeur is van de drie onderzoekscentra. Het opzet is om nog meer schaalvoordelen te realiseren en ook de samenwerking tussen de onderzoekers te stimuleren. Op het eerste zicht lijken er weinig overeenkomsten te zijn tussen het werkveld van onderzoekers kamerplanten, tomaten en aardappelen. Toch zijn ze allemaal op een of andere manier bezig met onder meer de bodem of substraten, bemesting en gewasbescherming. De ervaring leert dat innovatie geboren wordt uit kijken over de grenzen van het eigen werkdomein. “Viaverda wil de complementaire teeltexpertise in groenten, aardappelen, sierteelt en groenvoorziening bundelen om vanuit een nog sterkere kennisbasis telers en groenvoorzieners maximaal te ondersteunen.” 

Voor de praktische contacten met onderzoekers van telers en groenvoorzieners zal weinig veranderen. PCS blijft werken vanop het Proefcentrum in Destelbergen en voor PCG en PCA blijft dit hun vertrouwde locatie in Kruisem. Maar men wil wel extra inzetten op het doorgeven van kennis die in de andere sectoren werd opgebouwd. 

Nationale en internationale samenwerking 

Viaverda werkt samen met een uitgebreid onderzoeksnetwerk in Vlaanderen en daarbuiten. In Vlaanderen gebeurt dat met de collega-praktijkcentra binnen het consortium Praktijkcentra Plant. Daarenboven is er een belangrijke samenwerking met andere onderzoeksniveaus in Agrolink Vlaanderen, de Technopool Sierteelt en de vele Green Deals in groenvoorziening, om nieuwe kennis en ideeën te ontwikkelen. Viaverda heeft projecten in samenwerking met landbouwscholen, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en universiteiten en wil verder haar rol opnemen om nieuwe inzichten af te toetsen en te valideren in de praktijk. Het is ook de rol van praktijkcentra om nieuw ontwikkelde kennis van de onderzoekspartners te vertalen naar concrete en haalbare toepassingen op bedrijfsschaal, maar tegelijk ook een brugfunctie vervullen om innovatievragen snel tot bij de juiste onderzoekspartner te krijgen. Daarnaast zal Viaverda een actieve rol spelen in internationale consortia om kennis en expertise uit het buitenland te ontsluiten voor onze Vlaamse telers en groenvoorzieners. 

Samenwerken met teler en groenvoorziener 

Om die rol ten volle waar te maken blijft Viaverda bewust kiezen voor een intensieve samenwerking met telers en groenvoorzieners, vanuit een sterke overtuiging dat innovatie en vooruitgang in elke sector vanuit de ondernemers vertrekt. De onderzoeksprogramma’s worden samen met hen uitgewerkt en ook het bestuursorgaan bestaat voor drie vierden uit actieve ondernemers uit elke sector. Het is de taak van onderzoekers en proefveldmedewerkers om elke onderzoeksvraag op te pakken en betekenisvolle demonstraties aan te leggen. Daartoe luisteren ze graag naar de noden en vragen van de sector op de vele studiedagen, proefveldbezoeken en vormingsmomenten. De lidmaatschappen van de meer dan 2500 aangesloten bedrijven uit de drie sectoren blijven doorlopen binnen Viaverda, en de leden krijgen alle kennis, inzichten en informatie verder aangereikt.  

Neem zeker een kijkje op de nieuwe website 

 

Bruno Gobin
Bruno Gobin, directeur Viaverda: "Elk onderzoekscentrum heeft zijn eigen geschiedenis, maar steeds met dienstbaarheid voor de telers in gedachten."
Lode Ceyssens
Lode Ceyssens: "Het onderzoek moet onze land- en tuinbouw efficiënt houden. De praktijkcentra moeten de resultaten vertalen naar de praktijk. Daarom blijven we hen met Boerenbond ondersteunen."
Leentje Grillaert
Leentje Grillaert, voorzitter Viaverda: "We kiezen ervoor om dicht bij de telers te blijven werken."
logo Viaverda
Drie proefcentra met driemaal dezelfde doelstellingen: doeltreffend, onafhankelijk en toegankelijk