Menu

Protestactie tegen doodsteek sierteeltsector

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De Vlaamse siertelers zijn heel erg misnoegd over het feit dat met het sluiten van tuincentra en bloemenwinkels hun bloemen en planten niet tot bij de consument geraken. Nu ze voor de drukste periode van het jaar staan en slechts enkele maanden tijd hebben om hun bloemen en planten waar vaak een heel jaar aan gekweekt is, te verkopen, blijven heel wat verkoopkanalen potdicht. De sector wil via een protestactie de overheid dan ook duidelijk maken dat het vijf na twaalf is.

 

Vanuit de basis kwam de voorbije dagen de vraag om symbolisch protest te voeren en zo de overheid duidelijk te maken dat de sierteeltsector langzaam doodbloedt. Collega’s-siertelers worden opgeroepen om een rode vlag aan hun huis of hun bedrijf te hangen en zo de actie mee te ondersteunen. Rood mag dan al symbool staan voor kracht en passie, het staat ook voor pijn en gevaar. En dat onze sector afziet en in gevaar is, blijkt uit de alarmerende cijfers rond omzetverliezen, aantal vernietigde planten, geannuleerde contracten,….

De sierteeltsector roept dan ook publiek op om werk te maken van extra maatregelen om de sierteeltbedrijven die door de Corona-uitbraak heel zwaar getroffen zijn, te redden.

AVBS en Boerenbond kaarten elke dag opnieuw de sierteeltvragen aan bij de bevoegde kabinetten. We blijven hameren op een degelijke opkoopregeling voor producten die onverkoopbaar zijn en vernietigd moeten worden. Belangrijk en positief in deze is dat de Vlaamse regering vorige week besliste via een noodfonds te voorzien in een vergoeding voor gemaakte kosten van planten en bloemen die niet tijdig verkocht geraken. De concrete uitwerking hiervan is dringend. Ook een overbruggingsvergoeding voor kosten voor het volgende seizoen en een overbruggingsuitkering voor inkomensverlies blijven vooraan op de agenda staan.

Uiteraard blijven we pleiten om ALLE tuincentra opnieuw te openen zodat de binnenlandse markt opnieuw op gang kan komen.

Het dashboard van Boerenbond en AVBS is een handige tool die weergeeft wat er op vandaag gerealiseerd is. De lijst is niet limitatief. Elke dag opnieuw lanceren we nieuwe vragen, initiatieven, …. En het is onze bedoeling om alle lichten op groen te krijgen ! Dat zijn we onze leden verschuldigd.