Menu

Terug naar Actualiteit >Sierteeltbestedingen leven opnieuw op na enkele mindere jaren

Alle regio's

De neergaande tendens van de sierteeltbestedingen lijkt gestopt. Vorig jaar stegen de aankopen voor het eerst sinds 2012 met 2%. De oorzaken hiervan zijn enerzijds het herwonnen consumentenvertrouwen, waardoor het aantal sierteeltaankopen groeide, anderzijds de zonnige en zachte lente van 2017, die een sterke start van het seizoen voor buitenplanten met zich meebracht.

De totale sierteeltbesteding in België bedroeg in 2017 315 miljoen euro of zo’n 34 euro per Belg (15 jaar en ouder). De stijging van de bestedingen was enkel terug te vinden in Brussel (+6%) en in Vlaanderen (+3%). In Wallonië bleven de sierteeltbestedingen stabiel. 59% van de sierteeltomzet wordt in Vlaanderen gerealiseerd en dit aandeel is lichtjes gestegen.

 

Sierteeltbesteding in euro per capita in België

 

 

Dalend aantal kopers
Ondanks de bestedingsgroei blijft het aantal sierteeltkopers dalen en
bedraagt nu 41 op 100. Dit betekent dat er reeds enkele jaren meer niet
kopers dan kopers zijn voor sierteeltproducten. Tien jaar geleden kochten 66 op 100 Belgen bloemen en/of planten. Het aantal aankopen per koper steeg wel waardoor de totale sierteeltomzet toenam.

De meeste kopers vinden we voor de snijbloemen (20 kopers op 100), gevolgd door de kamerplanten (19 kopers op 100). Het aantal kopers van snijbloemen is op dertien jaar tijd gehalveerd en het aantal kopers van kamerplanten is in dezelfde periode met 30% gedaald. Enkel ‘bomen en tuinplanten’ en ‘bloemstukken’ konden hun aantal kopers op lange termijn min of meer op peil houden.

Snijbloemen en bloemstukken blijven grootste categorieën
Snijbloemen (die een daling kenden tot 2013) en bloemstukken doen het opnieuw iets beter en vormen met een aandeel van 24% de belangrijkste categorie. Samen met bloemstukken nemen ze opnieuw bijna de helft van de sierteeltmarkt voor hun rekening. ‘Bomen en tuinplanten’ is de derde belangrijkste categorie met 20% marktaandeel. De kamerplanten stabiliseren de laatste jaren rond de 17% marktaandeel. De balkon- en perkplanten stegen vorig jaar van 14 naar 15%. Tot slot krimpt het kleine segment van de bloembollen, dat op termijn groeide, nu naar 3%.

Bij de snijbloemen is het gemengde boeket goed voor ruim een derde van de bestedingen, gevolgd door het mono-boeket van rozen (30%) en het mono-boeket van tulpen (10%). Bij de kamerplanten staat de orchidee op nummer één (33%). De azalea heeft een krimpend aandeel van 6% binnen de categorie kamerplanten.

Wie koopt wat en waarom?
Wie werkt, besteedt beduidend meer aan bloemen en groen dan wie geen job heeft, maar de sierteeltbestedingen stijgen wel met de leeftijd. De 50-plussers vormen de belangrijkste groep en worden belangrijker met de jaren (ruim twee derde van de omzet). Vooral de 65-plussers besteden met een bedrag van zo’n 60 euro per capita het drievoudige van de veertigers en vijf keer meer dan de twintigers. Belgen jonger dan 35 jaar zijn ondervertegenwoordigd op de sierteeltmarkt en zijn sinds 2004 sterk gekrompen. De laatste drie jaar blijft het aantal kopers quasi stabiel. Twaalf jaar geleden kochten ze hoofdzakelijk snijbloemen, nu meer planten en boomkwekerijproducten.

64% van de bestedingen aan bloemen en groen is voor eigen gebruik of voor binnen het gezin. Eén op vier aankopen is bedoeld om te schenken buiten het gezin. Tien jaar geleden was dit nog één op drie. De overige 11% worden aangewend om overledenen te herdenken.

Tuincentra winnen verder terrein
De bloemenwinkel, die in het verleden veel terrein verloor, schommelt de laatste jaren tussen de 35 en de 37% marktaandeel en blijft marktleider. Het tuincentrum ziet zijn marktaandeel na een minder 2016 nu verder groeien en is met een marktaandeel van 29% het tweede belangrijkste aankoopkanaal. De supermarkt groeit lichtjes verder en haalt nu een marktaandeel van 15%. De openbare markt heeft 7% van de sierteeltmarkt in handen. De rechtstreekse verkoop via de producent/kweker groeide in de crisisperiode tot 7% marktaandeel, maar deze groei is nu voorbij en het aandeel daalde naar 4%. De doe-het-zelfzaak is een klein kanaal en neemt ook 4% van de sierteeltmarkt voor zijn rekening.

Elk kanaal zijn eigen assortiment
Voor de klassieke supermarkt (Dis 1) en de buurtsupermarkt zijn de snijbloemen de belangrijkste categorie. Bloemstukken/plantencomposities en snijbloemen zijn voor de bloemenwinkel de belangrijkste categorieën. Het tuincentrum, de doe-het-zelfzaak en de producent/kweker verkopen vooral bomen, tuinplanten, balkon- en perkplanten. Bij de producent/kweker maken de bomen en tuinplanten 60% van de omzet uit. De hard discount en de openbare markt hebben een meer gevarieerd sierteeltaanbod.