nog niet geplante bomen tgv de vele regenval

Verzamelaanvraag, 14 dagen uitstel!

27 mei 2024

Alvast correct registreren

Naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden en de versoepelingen vanuit Europa wordt de deadline voor het wijzigen van de verzamelaanvraag 2024 verplaatst naar vrijdag 14 juni 2024. Landbouwers hebben zo twee weken langer de tijd voor het aanvragen van ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen en de overdracht van betalingsrechten. Ook krijgen landbouwers die deelnemen aan de ecoregeling bufferstroken extra tijd voor het inzaaien van bufferstroken (met uitzondering van ecoregeling erosiebufferstroken).

Ook als de hoofdteelt te velde nog niet gezaaid, geplant of gepoot kon worden voor 14 juni, is voor de aangifte in de verzamelaanvraag geen probleem. Op administratief vlak dien je wel al correct te registreren welke teelt er zal komen. Mocht de effectieve hoofdteelt van een perceel nog wijzigen, dan kan je dit tot 30 juni aanpassen in de verzamelaanvraag. Hou deze pagina in de gaten, voor het geval dat de omstandigheden zodanig slecht blijven dat men nog verder uitstel moet voorzien. 

Normaal is 31 mei een strikte datum voor onder meer:
-    de aanvraag van subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen;
-    de aangifte van percelen die in gebruik zijn dit jaar en waarop betalingsrechten geactiveerd worden;
-    het indienen van de overdracht van betalingsrechten;
-    de teeltmelding van hennep.

Dit wordt nu dus 14 juni 2024.
 

Wat met Ecoregelingen?

Het  Agentschap houdt ermee rekening dat het inzaaien van de bufferstroken (ecoregeling ‘bufferstroken) niet overal mogelijk was. Zorg wel dat de bufferstrook wordt ingezaaid zodra de toestand op het veld dit toelaat. De grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding moest al voor de start van 2024 aanwezig zijn. 
Indien je na 14 juni alsnog een andere hoofdteelt inzaait of uitplant dan aangegeven werd in de verzamelaanvraag, maar die niet combineerbaar is met de aangevraagde ecoregeling of agromilieuklimaatmaatregel dan moet je na 14 juni tegelijkertijd met de wijziging van de teelt ook de ecoregeling of agromilieuklimaatmaatregel intrekken.
Ook voor de beheerovereenkomsten zal er rekening mee gehouden worden dat de aanhoudende natte weersomstandigheden die een tijdige inzaai bemoeilijken. Wel wordt verwacht dat de teelt ingezaaid wordt van zodra dit mogelijk is (en uiterlijk op 31 juli 2024). Land- of tuinbouwers met beheerovereenkomsten ontvangen bovendien maatregelspecifieke informatie waarin verduidelijkt wordt welke acties mogelijk zijn rekening houdend met de aanhoudende natte weersomstandigheden.
Indien je groenbedekkers of vanggewassen, ingezaaid in 2023 om te voldoen aan de verplichting van de GLMC-norm voor niet productief areaal, wenst aan te houden als hoofdteelt in 2024, dan kan dat. Het niet mogen aanhouden van de groenbedekker of het vanggewas als hoofdteelt in de volgende campagne was een regel in het kader van ecologisch aandachtsgebied uit het vorige GLB maar is sinds 2023 dus niet meer van kracht.

Bron: Agentschap Landbouw en Visserij