Anrob De Vliegher - BK - foto AVBS

Wat verandert er in 2024?

7 februari 2024
In dit artikel krijg je een overzicht van alle nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari van toepassing is.