Welke kosten worden aangerekend voor geregistreerde asielzoekers?

9 juli 2024
Boerenbond vraagt aan het kabinet een gelijke behandeling voor asielzoekers en seizoenmedewerkers.