Menu

Terug naar Actualiteit >Zwarte plastic potten onder vuur in Verenigd Koninkrijk

Alle regio's

Naast Brexit duikt nog een ander Brits dossier op: zwarte potten worden geweigerd door Britse afnemers. AVBS ging op zoek en zocht het uit na contact met de Britse collega’s.

 

 

Invloed vanuit wetgever en keten

Naast economische en sociale aspecten, wegen zeer vaak de ecologische aspecten door in het Verenigd Koninkrijk. Het is een trend die ook elders te zien is in Europa. Niet alleen de wetgever, maar ook schakels in de sierteeltketen leggen beperkingen op over het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Daar zijn nu ook energie en steeds vaker afval als thema’s bijgekomen. Er is heel wat plastic (afval) in onze
sector. Naast potten gebruiken we ook plastic etiketten, folies, hoezen, stretchfolie enzovoort. Britse media maakten hier melding van, waarop grote retailers van bloemen en planten hier opportunistisch op inspeelden.

Carbon Black 

De perceptie is in het Verenigd Koninkrijk ontstaan dat zwarte potten niet recycleerbaar zijn en dus absoluut niet
duurzaam zijn. Dit is nochtans maar een halve waarheid. Sorteerinstallaties voor plastic afval werken met  infrarode straling. Als de kleur Carbon Black voorkomt in de potten, slagen deze installaties er niet (of zeer moeilijk) in om deze potten te sorteren. Hierdoor belanden deze potten vaak bij het restafval, waardoor ze ook  meestal naar de verbrandingsoven gaan. Zelfs al zijn deze potten eigenlijk wel recycleerbaar. Deze (foutieve) perceptie over zwarte potten is moeilijk te keren en heeft grote gevolgen. Britse retailers eisen om hen geen geen planten in zwarte potten meer te leveren. Er is dus geen sprake van een wetgevend initiatief. De vraag komt uit de handel. 

Wil uw klant nog zwarte potten?

Zij die leveren aan het Verenigd Koninkrijk moeten hierover dus in gesprek gaan met hun Britse klanten. Om eventuele verrassingen te vermijden, doe je dit best voor je potten bestelt. Maar ook over meerjarige teelten, die mogelijk al in een zwarte pot zitten, moet gesproken worden. Mogelijk krijg je nog een jaar uitstel, waardoor je geen of veel minder verloren kosten moet maken. De Britse tegenhanger van AVBS geeft aan dat de retail dit ondertussen ook wel snapt.
Welk kleur het wordt zal mee afhangen van afspraken tussen teler, handelaar en de Britse klant. Bedrijven bieden bepaalde blauwe of taupe potten aan. Het perceptieprobleem is hiermee vermoedelijk niet van de baan, want het idee dat plastic potten niet recycleerbaar zijn blijft hardnekkig bestaan. Een foute perceptie verander
je echter niet op één dag. 

Duitsland beschouwt plantpotten als afvalimport

Ook Duitsland is kritisch voor plastic potten. Duitsland eist een speciale
handeling als je ‘afval’ wil exporteren naar het land. Iedereen die rechtstreeks levert en transporteert naar Duitsland is verplicht zich aan te sluiten bij een afvalverwerkingsfonds (zie S&G 2018, nr. 10). Je kan die bijdrage enkel vermijden door er voor te zorgen dat je Duitse klant de planten van je bedrijf
afhaalt. Op die manier zijn deze voor de douane eigendom van de Duitse
klant.