Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Het veertiende congres van de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepast Chemie (IUPAC) vindt dit jaar in mei plaats...
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
FloraCulture International is een Engelstalig tweemaandelijks wereldwijd onafhankelijk vakblad. Het wordt verspreid...
Artikel, Alle regio's, Boomkwekerij...
Op 20 februari plantte Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw Leentje Grillaert samen met de burgemeester van...
Artikel, Oost-Vlaanderen, Bloemisterij
Een welgemeende dankjewel aan alle vrijwilligers die meewerkten aan de begoniatapijten 2017-2018.
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (...
Artikel, Alle regio's, Bloemisterij...
Xylella blijft zeer hoog op de fytosanitaire agenda staan. Momenteel zijn sneltesten ter beschikking om zelf planten te...
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Bij een arbeidsongeval gaat alle aandacht terecht naar het slachtoffer. Maar ook de administratieve afhandeling van een...
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Van 4 tot 12 mei gaat de tweede Week van de Korte Keten door. Ook voor siertelers biedt dit kansen, en al helemaal...