Infosessie 'Verkoopsvoorwaarden in de sierteeltsector' - regio Oost

26 sep 2023
Infosessie in het kader van het 'Lerend netwerk Siertelers en Keten sterk²'.
In klantenrelaties is het doordacht opstellen van verkoopsvoorwaarden cruciaal. Deze infoavond gaat dieper in op de algemene principes, maar ook op de specifieke aandachtspunten die gelden voor de sierteeltsector.