Respecteren van bufferzones langs waterlopen

4 maart 2024
Graag wat extra aandacht voor het respecteren van bufferzones van 3m tot water en/of verharde oppervlakten, zoals wegen.