Menu

Meer bomen en meer boomsoorten voor ons klimaat

Terug naar Onderwerp >

Meer bomen en meer boomsoorten voor ons klimaatTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Meer bomen en meer boomsoorten voor ons klimaat
Minder uit dit onderwerp

In het kader van het seminarie 'Green Cities for a sustainable Europe' op 4 september ll. werd in samenwerking met AVBS een vierluik met een overzicht van een aantal klimaatrobuustere bomen uitgebracht. een vierluik met een overzicht van een aantal klimaatrobuustere bomen

Deze lijst van klimaatbomen is tot stand gekomen door opvolging van binnen- en buitenlands onderzoek en in samenspraak met onze boomkwekers. De op dit moment best toepasbare soorten zijn alfabetisch opgenomen met een korte beschrijving. Ervaringen met nieuwe selecties op het enthoutpark van PCS (zie verder) en op andere locaties kunnen tevens leiden tot een dankbare aanvulling en aanpassing ervan.
De lijst klimaatbomen is bedoeld als suggestie voor een klimaatbewuste aanplant in tuinen, bedrijfsterreinen, parken en straten.