Menu

Arbeidsveiligheid op mijn sierteeltbedrijf

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Alle sectoren

Tweedaagse opleidingen arbeidsveiligheid
Bedrijfsleiders die ‘veilig werken’ op hun bedrijf in een bredere context willen bekijken, kunnen een opleiding volgen van in totaal 12 uur.

Dit is een basisvorming over ‘welzijn op het werk’. Je leert er wat dit precies inhoudt en wat je hiervoor concreet moet doen.
We willen je niet alleen inzicht in de problematiek en wetgeving geven, maar je ook op weg zetten om de veiligheid op je eigen bedrijf op een stapsgewijze, planmatige en pragmatische wijze aan te pakken.
We geven werkdocumenten en voorbeelden mee zodat je in jouw bedrijf aan de slag kan. De cursus is opgebouwd rond een op maat van de sector uitgewerkt beheersysteem, dat je ter beschikking krijgt.
Na de cursus heb je voldoende kennis om met externen (zoals je externe veiligheidsdienst of inspectie) in overleg te gaan, als zij je aanspreken over veiligheid op je bedrijf.

-----------------------------------------

Safety first! In 2012 komt de land- en tuinbouw spijtig genoeg naar voren als vierde grootste risicogroep voor arbeidsongevallen. We tellen zo’n 20 dodelijke arbeidsongevallen en 300 met blijvend letsel, op een totaal van ongeveer 7000 ongevallen. Die ongevallen beperken zich niet tot werknemers, want heel vaak wordt ook een gezinslid of familielid slachtoffer van een ongeval.

Boerenbond/AVBS, IDEWE en ILVO en gesteund door de Vlaamse overheid, zijn daarom in 2013 gestart met een ADLO Demoproject 'Arbeidsveiligheid in de tuinbouw. Hiermee willen we de sector bewust maken van de problemen, het thema bespreekbaar maken en ook zorgen dat het effectief wordt aangepakt. Het is niet de bedoeling om alleen te sensibiliseren. De nadruk ligt op het werken met machines. Dit is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen. Het integreren van een arbeidsveiligheidsbeleid in de bedrijfsvoering is voor de sector essentieel.

We focussen ons op drie aspecten:
• Bewustmaking van de sector,
• Aandacht voor machineveiligheid
• Arbeidsveiligheidsbeleid integreren in de bedrijfsvoering.

Een beheersysteem voor ‘Preventie en Bescherming op het Werk’ op maat van de tuinbouwbedrijven moet de drempel verlagen om arbeidsveiligheid in de bedrijfsvoering te integreren. Als eerste werken we in dit project de module arbeidsmiddelen (machineveiligheid) uit en het onthaal van personeel dat begint te werken op het bedrijf. Dit moet leiden tot veiliger werken met machines. Het beheersysteem zal daarenboven uitgebreid worden met een zelf-scan. Door deze in te vullen krijg je meer zicht op wat er op jou bedrijf als eerste te doen staat.

Daarnaast ontwikkelen en verspreiden we ook ondersteunend en sensibiliserend materiaal:

Filmpjes die je kan gebruiken om risico’s duidelijk te maken aan (anderstalige) werknemers.
Pictogrammen
•Een map waarin alles kan bijgehouden worden (te verkrijgen op het AVBS-secretariaat)

Regelmatig zal je in Boer&Tuinder ook de 'tips van de maand' zien verschijnen. Via deze korte tips wordt veiligheid elke keer weer onder de aandacht gebracht. In Sierteelt & Groenvoorziening wordt op regelmatige basis specials gewijd aan arbeidsveiligheid.

Vanaf najaar 2015 tot voorjaar 2016 starten wij met demonstratiemomenten. Op deze demo-activiteiten zal al het uitgewerkte materiaal ter beschikking gesteld worden. Hou zeker de kalender in het oog als je hieraan wil deelnemen!

 

Meer informatie