Menu

Terug naar Onderwerp >Voor de tuinaannemer

Voor de tuinaannemerTerug naar Onderwerp >


- 18 maart 2020 -

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. De onderstaande maatregelen voor bedrijven treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

 

Algemene maatregelen voor bedrijven

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.
 •  

Wat betekent dit voor tuinaannemers

Je mag voorlopig blijven werken als volgende voorwaarden worden gerespecteerd.

 • Het werk kan niet via telewerk georganiseerd worden.
 • Het werk wordt uitgevoerd in openlucht.
 • Social distancing dient op elk moment gerespecteerd te worden.

Deze maatregelen gelden zowel voor zelfstandigen, arbeiders als bedienden.

 

Wat betekent dit concreet voor je bedrijf

 • Contacten met klanten en leveranciers gebeuren bij voorkeur via telefoon, e-mail, …
 • Vraag toelating aan de klant vooraleer een werf te mogen betreden.
 • Overleg bij voorkeur via telefoon, e-mail, … met je personeel en leg hen de aanvullende maatregelen uit (social distancing).
 • Bij het minste vermoeden van ziektesymptomen dient de huisarts gecontacteerd te worden.
 • Kantoren, refters en kleedruimtes worden best beperkt toegankelijk gemaakt en afficheer de affiche ‘Het coronavirus: hoe kan je een besmetting voorkomen?’ en afficheer dat het aantal personen dat mag aanwezig zijn, gelimiteerd is (social distancing).
 • Voorzien ontsmettingsmiddelen en wegwerpdoekjes voor alle personeelsleden.
 • Per vrachtwagen of bestelwagen kan best slechts één persoon aanwezig zijn.
 • Laat personeelsleden apart en indien nodig met eigen vervoer naar de werf rijden.
 • Respecteer ten allen tijde de regels van social distancing op de werf, ook tijdens overlegmomenten en breaks.

 

Covid19 - noodzakelijke verplaatsingen

Hoe kan ik bewijzen dat de verplaatsingen die ik of mijn personeel maak, noodzakelijk zijn?

De kans bestaat dat je tijdens een verplaatsing wordt gecontroleerd door de politie. Dan is het zinvol dat je ook schriftelijk kan bewijzen dat je verplaatsing noodzakelijk is.

Je dient aan te geven dat de verplaatsing gebeurt in het kader van activiteiten die behoren tot het Paritair Comité Tuinbouw (PC 145) waartoe de subsector ‘parken en tuinen’ (PC145.04) behoort. Bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf zijn erkend als cruciale sectoren volgens de bijlage bij artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020.

Hiervoor hebben we een document voorzien, dat je best volledig ingevuld aan je personeel bezorgt, en zowel door de werkgever als het personeelslid ondertekend worden. Zorg ervoor dat elk personeelslid deze ondertekende verklaring bij de hand heeft, voor elke verplaatsing die gemaakt wordt.

Het volledig ingevulde en ondertekende document kan je bij een eventuele controle tonen samen met het MB van 18 maart 2020. Het geeft weliswaar geen garanties, maar zal de verklaring die jij of je personeel geeft aan de verplaatsing wel kracht bijzetten.