Menu

10 tips voor een corona-veilige werkplek

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Bedrijven die hun werking door corona geschorst hebben en op 4 mei heropstarten kunnen gebruik maken van een aantal steunmaatregelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gebruik maken van de kmo-portefeuille bij de heropstart, informatie over thuiswerken en online verkopen.

 

 

Grote delen van de economie kwamen tot stilstand. In de komende weken zullen die geleidelijk aan terug opstarten. De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming hebben een generieke gids opgesteld om de verspreiding van het coronavirus op het werk tegen te gaan. Deze gids is zeer praktisch opgesteld en bevat heel wat goede suggesties over onder meer sanitaire voorzieningen, rust- en lunchpauzes, hygiënemaatregelen, verplaatsingen, circulatie in het bedrijf ... Er worden ook heel wat foto’s opgenomen die kunnen dienen als voorbeeld voor jouw eigen bedrijf.

De Belgische sociale partners, waartoe ook de Boerenbond behoort, hebben het engagement genomen om deze gids ruim bekend te maken bij hun leden. Wij geven dan ook aan iedereen de raad om in de komende dagen deze gids eens door te nemen en er mogelijk goede suggesties van over te nemen voor het eigen bedrijf .

Om die opstart op een veilige manier te laten verlopen, wordt heel wat informatie gebundeld op www.vlaio.be/heropstart. Zo kunnen bedrijven in het kader van de heropstart een beroep doen op extern advies of expertise om hun werkplek aan te passen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de kmo-portefeuille. Op dezelfde website staat ook meer informatie en tips over thuiswerken, online verkopen en hoe de financiën gezond houden in tijden van crisis.

Daarnaast is er een bundel met 10 tips voor een veilige werkplek samengesteld. Die tips zijn een concrete uitwerking van de generieke gids van de federale overheid. Je kan de gids hier downloaden. 

1. Dé vuistregel: anderhalve meter

Garandeer als bedrijf een afstand van 1,5 meter en verbied samenscholingen. Concreet wil dit zeggen dat tussen twee werknemers, zonder afscheiding, minimum anderhalve meter afstand moet zijn. Zo kan je de bedrijfsruimte indelen met markeringen, linten of fysieke barrières.

2. Schakel de hulp van experten in

Elke werkgever wil in zijn bedrijf het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bevorderen. Daarvoor is een risicoanalyse belangrijk, zeker nu in het kader van de coronacrisis. Schakel dus experten in zoals een preventieadviseur om die analyse mee te maken. Voor dit soort adviezen kan je ook financiële steun krijgen via de kmo-portefeuille.

3. Sociaal overleg

De nieuwe beschermingsmaatregelen die je neemt, zullen door iedereen moeten gerespecteerd worden. Zorg voor een breed draagvlak bij de werknemers door hen ook te betrekken bij het bepalen van die maatregelen.

4. Duidelijke instructies, opleiding en communicatie

Cruciaal om de werknemers te informeren is een heldere communicatie over de genomen beschermingsmaatregelen. Daarbij kan de checklist in bijlage een grote hulp zijn.

5. Zorg voor voldoende informatie en een heldere communicatie voor werknemers én externen

Het is belangrijk dat ook externe personen die het bedrijf bezoeken de maatregelen opvolgen. Ook leveranciers, klanten, consultants, tijdelijke werknemers, … moeten dus goed op de hoogte zijn van welke maatregelen ze moeten opvolgen. Dat kan door posters op te hangen met de geldende richtlijnen. Ook werknemers die op verplaatsing gaan, moeten over voldoende informatie beschikken.

6. Maak van hygiëne een evidentie

Eenvoudige hygiënemaatregelen beschermen jouw bedrijf tegen ziektes. Dat gaat over persoonlijke hygiëne, zoals middelen om handen te wassen, papieren doekjes of ontsmettingsgel. Maar ook over hygiëne van de werkplek: zorg voor een goede reiniging van de arbeidsplaats en de werkposten, reinig tussen verschillende shiften en zorg voor voldoende verluchting.

7. Voorzie beschermingsmiddelen

Naast hygiënemaatregelen moet je ook beschermingsmiddelen voorzien. Denk maar aan plexiwanden, markeringen met linten en vloerstickers zoals nu al bij bakkers of slagers gebruikt worden. Ook mondmaskers worden aanbevolen als de afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden.

8. Spreid je mensen

Bedrijven die geen werk kunnen maken van flexibel thuiswerk, moeten nadenken over een slimme spreiding van hun mensen binnen het bedrijf. Het komt erop aan contacten tussen verschillende mensen (klanten, leveranciers, werknemers) te beperken. Dat kan door de afstandsregels duidelijk zichtbaar te maken door gebruik van stickers.

9. Zet in op gezondheidsscreening

Mensen met symptomen of koorts moeten thuis blijven, ook op dat vlak kunnen maatregelen genomen worden.

10. Social distancing met klanten

De goede voorbeelden bij winkels die nu al open zijn, zoals vloerstickers, ontsmetten van winkelkarretjes, ontsmetten van betaalterminals, winkelbediendes afschermen met behulp van plexiwanden, … kunnen als voorbeeld dienen voor alle winkels en bedrijven die nu mogen starten.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De komende dagen en weken zullen verschillende bedrijven en ondernemingen opnieuw opstarten. Bedrijven kunnen bij die heropstart gebruik maken van bijvoorbeeld de kmo-portefeuille om extern advies in te winnen in het kader van aanpassingen aan de werkplek. Om hen een helder en duidelijk overzicht te geven van welke maatregelen nuttig en nodig zijn, is er ook een bundel met 10 tips samengesteld die online beschikbaar is via www.vlaio.be/heropstart . Met die tips kunnen ondernemingen hun werkplek veilig inrichten zodat de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en bezoekers gegarandeerd kan worden.”