Brexit Dover - Ena-meeting - foto Patrick Dieleman

Moeizame export door nieuwe grenscontroles

26 juni 2024

Verenigd Koninkrijk

Als gevolg van de Brexit, die officieel startte op 1 januari 2021, worden drie jaar later nog steeds nieuwe maatregelen van kracht die betrekking hebben op in- en uitvoer. Behalve in de beginperiode, waren de nieuwe aanpassingen intussen relatief behapbaar. Maar eind april 2024 werden de grenscontroles ingevoerd, die ondertussen voor moeizame export gezorgd hebben.

Sinds 30 april 2024 zijn de grenscontroles voor export naar het VK aangepast. Vrachten worden niet langer op ‘place of destination’ fysiek gekeurd, maar moeten nu extra gecontroleerd worden aan de douaneovergangen zelf (administratief en/of fysiek). Vrachten die nu richting het VK vertrekken, worden eerst administratief gecontroleerd. Op basis daarvan maakt men een beoordeling of er ook een fysieke fytosanitaire controle door Defra nodig is. Defra is de officiële fytosanitaire dienst van het VK. 
AVBS ontving einde mei signalen van leden dat dit voor zeer moeizaam transport naar het VK kan zorgen. In afwachting van een beslissing van Defra of er een extra controle nodig is, kan het gebeuren dat de vrachtwagen enkele uren moet stilstaan. Als dan de beslissing valt dat er controle moet uitgevoerd worden, zijn er opnieuw lange wachttijden tot die controles kunnen plaatsvinden en achter de rug zijn. Enerzijds zijn het vooral de extra tijd en de onwetendheid daarbij die sterk in het nadeel spelen van een vlot transport. Tegelijk zorgt het ook voor oplopende kosten, zowel de extra tijd als de kosten van de controle. Anderzijds spelen ook andere praktische problemen, zoals het inpassen van de rijtijden, de beschikbaarheid van eten, drinken en sanitair voor de chauffeur tijdens het wachten, problemen met lossen en terug laden van de planten, schade aan de planten,…
 

Momenteel zijn het enkel plantaardige producten met een hoog risico die langs de grenscontroleposten moeten gaan. Sierplanten vallen onder die categorie. Later is het ook de bedoeling voor groenten, fruit en alle andere plantaardige producten, wat dus de toevloed aan vrachtwagens aan de douaneposten extra zal vergroten. 

Leden die ook problemen ondervinden, kunnen dit steeds melden via Miet.Poppe@avbs.be. Hoe beter we op de hoogte zijn waar het knelt, hoe gerichter we dit kunnen aankaarten.