Lode Ceyssen in gesprek met premier De Croo

Premier De Croo te gast bij Johan Verbeeck

15 mei 2024
Op initiatief van Boerenbond, bezocht Premier Alexander De Croo op dinsdag 14 mei de bloemisterij van Johan Verbeeck in Laarne. Tijdens het bezoek werd aandacht gevraagd voor het belang van innovatie en ondernemerschap in het toekomstige beleid, het bedrijf van Steffi De Kerpel en Johan Verbeeck was daar de uitgelezen locatie voor.

Het bezoek was het eerste bezoek van de landbouwtoer, een drieluik waarin ook Vlaams minister president Jambon en Vlaams minister van landbouw Brouns nog land- en tuinbouwbedrijven bezoeken. Het sierteeltbedrijf van Johan en Steffi heeft 2 vestigingen en is gespecialiseerd in amaryllis, meiklokjes, pioenen en sierkool. Dit bloemenbedrijf vormde een mooie case om de uitdagingen van de brede land- en tuinbouwsector voor te stellen aan de eerste minister. 

Arbeid en energie

Zowel amaryllis als meiklokjes zijn zeer seizoensgebonden producten, respectievelijk voor de eindejaarsperiode en voor 1 mei. Dit maakt dat er twee arbeidspieken zijn op het bedrijf. Dankzij de 100 dagen, die sinds dit jaar permanent verankerd zijn in de regeling voor seizoenarbeid, kan dezelfde ploeg medewerkers tweemaal per jaar ingezet worden om het piekseizoen op te vangen. Dit is een perfect praktijkvoorbeeld waarom deze arbeidsvoorwaarden voor seizoenarbeid van cruciaal belang zijn. Zowel de bedrijfsleiders, AVBS als Boerenbond, bedankten de premier voor deze beslissing.   
Glastuinbouw heeft een grote energiebehoefte. De sector vraagt ondersteuning om de energietransitie te kunnen realiseren. Glastuinbouwers zetten nu al in op innovatieve technieken om duurzame en decentrale energie op te wekken. Die voorziet in hun eigen energiebehoefte, maar levert in vele gevallen ook extra energie voor onder meer huishoudens. Op het bedrijf van Johan en Steffi is dat niet anders. Ze investeerden in maar liefst 700 zonnepanelen en 3 warmtepompen, waardoor ze bijna volledig in hun eigen energiebehoefte kunnen voldoen. De installatie is zeer goed op maat van de amarylisplanten, die zowel gekoeld als verwarmd moeten worden.  
 

Huiswerk

Naast een mooi boeket Amarylissen en meiklokjes, kreeg de premier nog de brochures ‘Van pluk tot Geluk’, ‘Hoe de vork aan de steel zit’ en ‘Het klimaat is ook ons werkveld’ als lectuur mee naar huis. Al deze publicaties brengen bevattelijke cijfers over de sierteelt en land- en tuinbouw.  
Afsluitend besloot premier De Croo dat hij onder de indruk was van het ondernemerschap en de investeringen op het bedrijf, om op een duurzame manier aan intensieve tuinbouw te doen. Dit bewijst dat duurzaamheid niet haaks staat op intensiviteit en dat er in België doordachter bekeken moet worden hoe landbouw, natuur en andere activiteiten samen kunnen bestaan. Daarmee verwees hij onder meer naar de Natuurherstelwet, waar per definitie niemand tegen zou kunnen zijn, maar die ontneemt wel volledig de ruimte voor andere activiteiten. De Croo stelde dat siertelers veel meer zouden moeten vertellen waar ze allemaal mee bezig en uitleggen hoe ze het aanpakken, “want te veel mensen hebben hier geen idee van en zouden werkelijk onder de indruk zijn.”  
En met Kerst? Premier De Croo beloofde Amarylissen op tafel te zetten en daar bij het volgende bezoek van Franse gasten een meiklokje te voorzien.