Menu

Sierteeltbarometer

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Alle sectoren
Thema's: 

AVBS vraagt sinds het voorjaar 2013 bij zijn leden naar de kwartaalevoluties op hun bedrijf. De sierteeltbarometer is onze eigen graadmeter die polst naar enkele bedrijfseconomische parameters waarmee we trends in de verschillende deelsectoren sierteelt en groenvoorziening cijfermatig opvolgen.

Jaarcijfers 2015: afgeremd herstel in energie-intensievere sectoren - verdere moeilijkheden in de boomkwekerkij - minder positieve resultaten voor tuinaanleg

Meer informatie

Thema's: