Menu

Terug naar Onderwerpen >Sierteeltbarometer

SierteeltbarometerTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's
Alle sectoren

AVBS vraagt sinds het voorjaar 2013 bij zijn leden naar de kwartaalevoluties op hun bedrijf. De sierteeltbarometer is onze eigen graadmeter die polst naar enkele bedrijfseconomische parameters waarmee we trends in de verschillende deelsectoren sierteelt en groenvoorziening cijfermatig opvolgen.

Jaarcijfers 2015: afgeremd herstel in energie-intensievere sectoren - verdere moeilijkheden in de boomkwekerkij - minder positieve resultaten voor tuinaanleg