Menu

Bouwstenen voor een succesvolle herlancering van de sierteeltsector

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

AVBS en PCS stelden in overleg met telers en handelaars een relanceplan op om de sierteeltsector na de huidige coronacrisis maximaal kansen op herstel te bieden. Die toekomst moet digitaler, slimmer, duurzamer en eerlijker zijn.

 

 

 

Naar een digitale sector als het nieuwe normaal

Sierteeltbedrijven moeten de digitalisering zo snel mogelijk omarmen. De handel zal hier ook op aansturen. Orders via fax, telefoon, mail of Excel zijn niet meer van deze tijd en vertragen de verkoopketen. Het assortiment zal in de eerste plaats online aangeboden worden, voorzien van de juiste foto’s. Telers die enkel via de handel kweken, zullen aangesloten zijn bij digitale platformen zoals PlantsOnCloud of Floriday.
De rechtstreekse verkoop naar consument en (B2C) kende tijdens de lockdown een boost. Dit zal voor een deel blijvend zijn. Internetverkoop is op dit moment slechts beperkt rendabel. Er is nood aan de ontwikkeling van een innovatief platform naar de consument voor de rechtstreekse verkoop van potplanten, perkplanten en vaste planten. Fleurop-Interflora is een Belgisch initiatief (voor snijbloemen) dat toont dat hier mogelijkheden zijn.

Naar een gebundelde, efficiënte logistiek

Lege transportruimte moet vermeden worden. Telers rijden vandaag nog (te) veel zelf rond. Tuincentra vragen een beperkt aantal leveringen en dus een gebundeld transport. Een gebundeld transport vraagt onderlinge samenwerking en op internationaal vlak zelfs met andere sectoren.
Ook het rechtstreekse transport naar de consument is een uitdaging, zeker gezien de bederfbaarheid, fragiliteit en de grote verscheidenheid in planten. Maar spelers op de markt zoals PostNL gaan hier wel al mee aan de slag. Bundeling in logistiek zal hier wellicht ook plaatsvinden. Al is het maar omdat sommige steden en gemeenten de verschillende koerierdiensten nu al verplichten om hun leveringen meer te centraliseren. Een efficiëntere logistiek naar zowel handel als consument is automatisch ook een duurzamere logistiek.

Naar een groene maatschappij

Federale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden kunnen via planten en groen inspelen op de vergroenings- en klimaatnormen. Ze kunnen projectontwikkelaars stimuleren om voldoende te investeren in groene ruimte in nieuwe projecten. Overheidsbestekken voor groenaanleg kunnen vragen naar lokaal geteelde planten voor de groenaanleg. AVBS vraagt dat het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om planten aan te kopen voor vergroening van kantoren en terreinen, of planten als relatiegeschenk te geven. Voorwaarde zou zijn dat die planten van Belgische kwekers komen. Een geschenk aan personeel zonder sociale lasten zou fiscaal het meest interessant zijn.

Naar een keten die samen werk maakt van export

Een Europese vergroeningsnorm en promotiecampagnes in Europa kunnen de vraag vanuit andere landen stimuleren. Maar ook voor de export is overleg en samenwerking in de handelsketen nodig om te kunnen inspelen op de exportopportuniteiten die zich aanbieden. Hetzelfde geldt voor de bedreigingen voor de sector. De brexit komt razendsnel op ons af.  Als het een harde brexit wordt (of onvolledig handelsakkoord), zal dit voor Belgische kwekers heel moeilijk zijn om te concurreren met Nederlandse telers. De Nederlandse administratie werkt proactief door het papierwerk sterk te vereenvoudigen. Kan het FAVV hierin een rol spelen? Tegelijkertijd blijft het belangrijk om nieuwe markten te blijven verkennen. Dit kan door zich op de juiste beurzen te profileren en ook hier de digitale evoluties snel op te volgen.

Naar een sector die duurzaamheid aanpakt

De Belgische sierteelt is altijd een vooruitstrevende sector geweest, waar ondernemerschap de drijvende kracht is om grote uitdagingen te tackelen. De sector streeft al jaren naar een duurzaam product, afkomstig uit een duurzaam bedrijf ingebed in een duurzame keten. Maar een algemene langetermijnvisie voor de sierteelt ontbreekt nog. Deze zal ook nooit ‘af’ zijn en moet voortdurend geactualiseerd worden, omdat de toekomst voor een stuk onvoorspelbaar is. Toch moeten we de uitdagingen voor de sector van morgen identificeren en concretiseren, zodat we weten wat ons te wachten staat.
De sierteeltsector moet communiceren naar de maatschappij over de inspanningen van de sector. Dit kan enkel als er traceerbaarheid en transparantie is en duurzaamheidsvoortgang gemeten wordt. Dit is een verantwoordelijkheid van de hele keten.

Naar gewaardeerde certificering

Certificatie garandeert de vele inspanningen die een bedrijf levert naar duurzaamheid en kwaliteit. Een certificaat toont aan je klanten waar je staat als bedrijf. In de handel is er een tendens naar verplichting van certificatie. De Vlaamse sierteelt hinkt achterop en zal het moeilijk krijgen ten opzichte van gecertificeerde concurrenten. Anderzijds zijn er véél certificaten, en ontstaan er nieuwe die steeds verder gaan. Er moet een lijn getrokken worden. Global GAP is universeel bekend bij retail. MPS is bekender binnen de sierteeltsector en meer gericht op registratie. Vegaplan borgt de Belgische regelgeving en is een goede opstap naar hogere certificatie. Toch is er nood aan een hogere certificatiegraad van bedrijven die het op hun beurt kunnen valoriseren. De sector moet initiatief nemen om ook met certificaten te communiceren naar de consument.

Naar een sector die samenwerkt in de keten

De huidige crisis treft de hele handelsketen, van producent tot afzet. Door de ernst van de crisis wordt duidelijk dat een gezamenlijke aanpak om de sector te herlanceren meer effect kan hebben dan aparte initiatieven. Het wederzijdse vertrouwen en respect kan groeien door regelmatig overleg en het uitwerken van oplossingen die de hele keten ondersteunen. Een goede doorstroom van communicatie vanuit en naar de consument ontbreekt momenteel. Een correcte verdeling van de meerwaarde doorheen de keten is eveneens een grote uitdaging. Momenteel moet de teler zelf de puzzel leggen om te voldoen aan de verschillende eisen van de verschillende handelaars. AVBS streeft naar een betere samenwerking doorheen de keten. Dit zorgt in de eerste plaats voor tijdswinst voor alle partijen, maar ook voor verhoogde opportuniteiten.

Naar een sector die er voor gaat

Sierplanten zijn geen luxeproduct; in moeilijke tijden hebben mensen bloemen en planten nodig. Ze zijn populairder dan ooit in tijden van corona. Bloemen en planten zijn het ideale afstandsgeschenk, bijvoorbeeld voor zij die ons verzorgen. Sierplanten maken vakantie in eigen hof aangenamer. Komende zomer komen er terug meer feestjes en familiebezoeken, allemaal gelegenheden om bloemen en planten te schenken. De afgelopen periode heeft meer dan ooit de bestaansreden van onze bedrijven aangetoond. Die sierteelt zal er de komende periode zeker haar voordeel mee doen.