Menu

Troef-met-marge

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Pixabay

67% van de Vlaamse gezinnen kocht het voorbije jaar bloemen of planten. Dat blijkt uit de meest recente VLAM-studie. Niet alle gezinnen kopen dezelfde bloemen, maar toch is het niet moeilijk om te raden welke plant in de aanloop naar Allerheiligen de verkoopstopper is/was: de potchrysant.

Hoewel de potchrysant veel meer in zijn mars heeft dan enkel op het kerkhof geplaatst te worden, is het gebruik van de plant op het kerkhof het hoogtepunt van het verkoopseizoen van de najaarsplant.

Die populariteit bij – alvast de levende - consument heeft ook een keerzijde: winkels gebruiken de plant als lokmiddel. De marges worden elders in de winkel gehaald.

De ervaring leert dat winkels dit niet (alleen) ten koste van hun eigen marge klaarspelen. Ze duwen harder dan ooit op de leverancier. Als een potchrysant de teler volgens inschattingen uit 2018 al gauw 1,5 euro kost, en deze vervolgens voor 1,75 euro in de winkel staat, dan kan het niet anders dan dat er iemand in de schakel zich in het vlees snijdt.

Uiteraard is het aan de teler om zijn rekening te maken, de eigen kostprijs te kennen en zijn product op een correcte manier in de markt te zetten. Maar de AVBS-boodschap is veel breder dan de 18 seconden die uit een langer interview geknipt werd om in het journaal uitgezonden te worden. Investeringen in milieuvriendelijke teelttechnieken hebben hun prijs. Investeringen in innovatie hebben hun prijs. Kwaliteit heeft zijn prijs.

Als de retail hiervoor niet wil betalen, dreigt de ontwikkeling van een sector tot een halt te komen. Het zou de retail tot eer strekken mocht ze de verse tuinbouwproducten uit de eigen achtertuin anders benaderen dan de planttoebehoren die ze uit China haalt. Met een consument die via AliExpress en Wish die weg ook steeds beter kent, zou de kwalitatieve productie van bij ons meer als troef-met-marge uitgespeeld moeten worden, en minder als lokmiddel-met-verlies.