Menu

Welke regels gelden inzake testen en quarantaine?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Begin oktober werden door het Nationaal Crisiscentrum nieuwe regels bepaald in verband met het afnemen van testsen en inzake de quarantaine. Deze zijn op dit moment nog steeds van toepassing mits een paar wijzigingen.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van regels die op dit moment gelden:

1. Iedereen die uit het buitenland komt, moet het PLF-document invullen. Op het PLF-formulier worden ook vragen gesteld over eventuele risico's die iemand gelopen heeft. Dit is de self assessment tool. De werkgever dient dit te verifiëren. Wanneer de werknemer het PLF nog niet heeft ingevuld, mag de werkgever dit op papier invullen en doormailen. De werkgever kan dit doormailen naar: PLFBelgium@health.fgov.be

2. Daarnaast moet de werkgever ook een register bijhouden van alle aanwezige personen en hun coördinaten. Het register moet de volgende gegevens bevatten: naam, voornaam, geboortedatum, INSZ-nummer, verblijfplaats en gsm-nummer, alsook met wie de betrokken persoon samenwerkt. Dit register moet kunnen voorgelegd worden bij een controle.

3. Werknemers die komen uit een rode zone kunnen ofwel een sms krijgen waarbij wordt meegedeeld dat hun gedrag geen aanleiding geeft tot een quarantaine ofwel kunnen zij een sms ontvangen dat hun gedrag een potentieel verhoogd risico inhoudt en dat ze daarom 10 dagen in qarantaine moeten blijven.

In de sms zal niets staan over een test (zie punt 5). Het sms-bericht is gebaseerd op de vermeldingen op het PLF-document.

Wanneer het PLF-document op papier wordt ingevuld en doorgemaild, kan de self assessment tool niet worden ingevuld. In dit geval is het niet mogelijk om het gedrag van de werknemer te beoordelen. Er zal dan ook geen sms komen. Daarom moeten deze personen gedurende 10 dagen in quarantaine.

Werknemers die uit een groene of een oranje zone komen, krijgen geen sms en kunnen onmiddellijk werken.


4. Wanneer een werknemer een sms krijgt dat hij in quarantaine moet gaan, kan er wel gewerkt worden tijdens deze periode, mits de social distancing wordt gerespecteerd en ook alle geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 

5. Een covid-test kan ten vroegste vanaf de 7de dag van de quarantaine worden afgenomen. Als de test negatief is, mag de quarantaine stopgezet worden en dit vanaf het moment dat het resultaat van de test gekend is. Is de test positief, dan moet de seizoenwerknemer gedurende zeven dagen in isolatie.
 

6. De personen die een hoogrisicocontact hebben gehad, worden in principe ook niet getest (als ze geen symptomen vertonen). Voor hen wordt de quarantaine vastgesteld op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hoogrisicocontact of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef.

Als deze persoon symptomen vertoont, zal hij worden getest op voorstel van een arts. Dit geldt voor om het even wie. Dus ook voor personen die uit een groene zone komen en voor de Belgen.
 

7. Iemand die positief test, moet in isolatie:

  • voor personen met een positieve PCR-test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste zeven dagen nà de aanvang van de symptomen én tot ten minste drie dagen zonder koorts.
  • voor personen met een positieve PCR-test die geen symptomen vertoont, begint de zevendaagse isolatie vanaf de datum van de staalname.

8. Het resultaat van de test kan men bekomen door (dit zal voornamelijk voor de Belgen zijn) in te loggen op het COZO-portaal (www.cozo.be) aan de hand van de ID-kaart.

Wat betekent dit nu concreet ?

De regels op het terrein zijn een stuk eenvoudiger geworden. Het essentiële punt is dat er altijd een PLF-formulier moet ingevuld zijn. Het invullen van het PLF-document (zelfevaluatie) blijft verplicht voor elke werknemer die uit het buitenland komt. De werkgever dient dit bij aankomst uit het buitenland de PLF van de werknemer te verifiëren en desnoods in orde te brengen indien de werknemer hier niet in slaagt. Er is een terugkoppeling mogelijk vanuit het PLF via sms naar de werknemer toe. Hierbij is er alleen een quarantaine verplicht voor zover de betrokken seizoenwerknemer een SMS-bericht ontvangt dat quarantaine oplegt. Indien er geen sms verstuurd wordt, kan de seizoenarbeider onmiddellijk aan het werk.

Wat is er sinds 23 november nieuw? Wanneer er een hoog risico-contact is geweest (contact met iemand die positief is) dan moet de seizoenarbeider onmiddellijk in quarantaine en moet een covid-test ondergaan. Deze test kan niet onmiddellijk worden afgenomen. Dit kan pas vanaf de zevende dag van de quarantaine (ten vroegste zeven dagen na het hoog risico-contact). De test kan afgenomen worden via een triagecentrum, bedrijfs- of huisarts gebeuren. Is het testresultaat positief dan moet de seizoenarbeider zeven dagen in isolatie.