Menu

Nieuwe regels rond testen en quarantaine

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Sinds maandag 19 oktober gelden er nieuwe regels in verband met het testen en de quarantaine. Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond, had de voorbije dagen overleg met het Nationaal Crisiscentrum en met het Interfederaal Comité Testing en Tracing. Hieronder vind je een overzicht van regels die op dit moment gelden.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van regels die op dit moment gelden:

1. Iedereen die uit het buitenland komt, moet het PLF-document invullen. Op het PLF-formulier worden ook vragen gesteld over eventuele risico's die iemand gelopen heeft. Dit is de self assessment tool. Wanneer de werknemer het PLF nog niet heeft ingevuld, mag de werkgever dit op papier invullen en doormailen. De werkgever kan dit doormailen naar: PLFBelgium@health.fgov.be

2. Daarnaast moet de werkgever ook een register bijhouden van alle aanwezige personen en hun coördinaten. Het register moet de volgende gegevens bevatten: naam, voornaam, geboortedatum, INSZ-nummer, verblijfplaats en gsm-nummer, alsook met wie de betrokken persoon samenwerkt. Dit register moet kunnen voorgelegd worden bij een controle.

3. Werknemers die komen uit een rode zone kunnen ofwel een sms krijgen waarbij wordt meegedeeld dat hun gedrag geen aanleiding geeft tot een quarantaine ofwel kunnen zij een sms ontvangen dat hun gedrag een potentieel verhoogd risico inhoudt en dat ze daarom 10 dagen in qarantaine moeten blijven.

In de sms zal niets staan over een test (zie punt 5). Het sms-bericht is gebaseerd op de vermeldingen op het PLF-document.

Wanneer het PLF-document op papier wordt ingevuld en doorgemaild, kan de self assessment tool niet worden ingevuld. In dit geval is het niet mogelijk om het gedrag van de werknemer te beoordelen. Er zal dan ook geen sms komen. Daarom moeten deze personen gedurende 10 dagen in quarantaine.

Werknemers die uit een groene of een oranje zone komen, krijgen geen sms en kunnen onmiddellijk werken.


4. Wanneer een werknemer een sms krijgt dat hij in quarantaine moet gaan, kan er wel gewerkt worden tijdens deze periode, mits de social distancing wordt gerespecteerd en ook alle geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 

5. Sinds 19 oktober 2020 is testen alleen mogelijk en nodig voor iemand die symptonen vertoont. In een dergelijk geval moet men met de huisarts of de bedrijfsarts contact opnemen.
 

6. De personen die een hoogrisicocontact hebben gehad, worden in principe ook niet getest (als ze geen symptonen vertonen). Voor hen wordt de quarantaine vastgesteld op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is het laatste hoogrisicocontact of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef.

Als deze persoon symptonen vertoont, zal hij worden getest op voorstel van een arts. Dit geldt voor om het even wie. Dus ook voor personen die uit een groene zone komen en voor de Belgen.
 

7. Iemand die positief test, moet in isolatie:

  • voor personen met een positieve PCR-test met symptonen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste zeven dagen nà de aanvang van de symptonen én tot ten minste drie dagen zonder koorts.
  • voor personen met een positieve PCR-test die geen symptomen vertoont, begint de zevendaagse isolatie vanaf de datum van de staalname.

8. Het resultaat van de test kan men bekomen door (dit zal voornamelijk voor de Belgen zijn) in te loggen op het COZO-portaal (www.cozo.be) aan de hand van de ID-kaart.